Scott Anderson, Lawrence z Arabii

W lutowym numerze „Nowych Książek” 2/2015 można przeczytać moją recenzję „Romantyczny Anglik na Bliskim Wschodzie”, w której omawiam książkę Scotta Andersona „Lawrence z Arabii” (przekład Grzegorz Woźniak (część pierwsza), Władysław Jeżewski (część druga i trzecia), Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2014). „Postać Thomasa Edwarda Lawrence’a przeniknęła do kultury masowej za sprawą filmu Davida Leana. W społeczeństwach europejskich istniało zapotrzebowanie na romantyczny patos tej wojny, która tak naprawdę była bezsensowną masową rzezią dla zaspokojenia apetytów potęg imperialnych. Sam Lawrence zaś bardzo w tym pomagał – wykreował własną biografię bohatera romantycznego o wrażliwości artysty, brzydzącego się zabijaniem. Książka Scotta Andersona to wnikliwa analiza powstawania mitu Lawrence’a z Arabii, ale też rzetelny opis kształtowania się mapy politycznej Bliskiego Wschodu w czasie pierwszej wojny światowej” (fragment recenzji).

Reklamy