Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Reklamy

Josif Brodski i jego Muza

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” 2 (19) 2014 ukazał się esej Eugeniusza Sobola „Josif Brodski i jego Muza”. Wznowieniem tomu Josifa Brodskiego „82 wiersze i poematy” wydawnictwo Zeszytów Literackich rozpoczęło edycję dzieł wybranych rosyjskiego poety. Książkę przedmową opatrzył Czesław Miłosz, który poznał Brodskiego na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie między poetami zawiązały się przyjacielskie relacje. Tekst przedmowy powstał w 1988 roku, kiedy w Paryżu po raz pierwszy ukazał się zbiór poezji Brodskiego w przekładzie na język polski. I to właśnie polski noblista wyznaczył późniejszy kierunek recepcji twórczości Rosjanina w Polsce. Jednak sądzę, że niektóre z jego opinii wymagają dziś weryfi kacji i korekty.

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html