Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

m1_zpsh8u5fvbl

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Reklamy

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy

W najnowszym numerze Wiadomości Literackich nr 7/2013 można przeczytać recenzję Eugeniusza Sobola „Poeta i zło” o ostatnim tomie wierszy „Pomiędzy” Tadeusza Dąbrowskiego (Wydawnictwo A5, Kraków 2013). „Popularność poezji Tadeusza Dąbrowskiego polega na tym, że podejmuje on istotne zagadnienia związane z kondycją współczesnego człowieka, dla którego kryzys religijności okazał się prawdziwym dramatem. (…) Zło wydaje się być przeznaczeniem poety, bo służenie jemu stało się jedynym sposobem wyrażania buntu przeciwko społeczeństwu sprawiedliwych mieszczan, którzy zawłaszczyli Dobro” – napisałem.

Całość recenzji znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Tadeusz Dąbrowski na Ukrainie

Foto ze strony http://pinchukartcentre.orgW związku z ukazaniem się obszernego wyboru wierszy Tadeusza Dąbrowskiego po ukraińsku pt. „Чорний квадрат” („Czarny kwadrat”) poeta wziął udział w cyklu spotkań autorskich w Kijowie, Czerniowcach i we Lwowie (5–12.09.13). Pierwsze z nich odbyło się w prestiżowej galerii sztuki PinchukArtCentre, pozostałe zaś w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Meridian Czernowitz” oraz jubileuszowej XX edycji Lwowskiego Forum Książki, którego Polska była honorowym gościem.

Spotkania, prowadzone przez tłumaczy Dąbrowskiego – Wasyla Łozińskiego, Ostapa Śliwińskiego, Marianny Kijanowskiej oraz Ostapa Konia przyciągnęły duże grono ukraińskich czytelników. Pytania publiczności dotyczyły m. in. związków poezji i malarstwa, gdyż tom zawiera również reprodukcje obrazów znanej ukraińskiej malarki Łesi Chomenko z serii „Tęczowe perspektywy”, będących przewrotną grą z tradycją awangardy, głównie z suprematyzmem Kazimierza Malewicza. Słuchaczy interesowały także problemy związane z przekładem poezji oraz recepcja twórczości Dąbrowskiego w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. „Czarny kwadrat” został opatrzony posłowiem Łozińskiego, który zauważa: „Z jednej strony poezja Dąbrowskiego zachwyciła mnie zawartym w niej ładunkiem prowokacji, a z drugiej tym, że poeta stawia pytania nurtujące człowieka od wieków w sposób odkrywczy i nowoczesny, biorąc pod uwagę zmiany kulturowe i obyczajowe. Ten najpełniejszy w porównaniu z przekładami, jakie ukazały się w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, zagraniczny wybór wierszy Tadeusza Dąbrowskiego świadczy o wzroście zainteresowania polską poezją na Ukrainie”.

Czytaj dalej „Tadeusz Dąbrowski na Ukrainie”