Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina

Biografia Jarosława Iwaszkiewicza była ściśle związana z Ukrainą. Urodził się w 1894 roku w Kalniku na Podolu (obecnie obwód winnicki), wiele podróżował po Ukrainie jako korepetytor w szlacheckich majątkach, mieszkał w Elizawetgradzie, a do 1918 roku – w Kijowie. Po drugiej wojnie światowej często odwiedzał rodzinne strony, przyjaźniąc się z ukraińskimi literatami. Wiele uczynił dla popularyzacji ukraińskiej literatury w Polsce, a także dla polsko-ukraińskiej wymiany kulturalnej. Opublikowane w ostatnich latach „Dzienniki” pisarza rzutują jednak nowe światło na jego stosunek do Ukrainy. Czasem wracał z podróży do tego kraju pełen złości i rozgoryczenia.

O złożonym aspekcie tematyki „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina” 14 marca o godzinie 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) z Robertem Papieskim i Piotrem Mitznerem rozmawiać będzie Evgen Sobol.

https://www.facebook.com/events/995938193870934/

Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4365/mozaika_europy_wschodniej.html

Spis treści

Czytaj dalej

Recenzja książki Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

Recenzja książki Eugeniusza Sobola „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” ukazała się w Odrze 9/2015: „Najbardziej wartościowe w pracy Sobola są jej zasadnicze rozdziały, w których zestawia on twórczość Iwaszkiewicza i symbolistów rosyjskich, porównuje niektóre utwory Aleksandra Błoka i Włodzimierza Sołowjowa z konkretnymi dawnymi tekstami poetyckimi autora „Petersburga”, analizuje obecność dzieła Lwa Tołstoja w prozie i eseistyce Iwaszkiewicza, a przede wszystkim dokonuje przeglądu całej tej twórczości w mało nam znanym opisie i ocenie rosyjskich i ukraińskich badaczy literatury” (fragment).

Zamów książkę

Promocja książki Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

24 marca (wtorek) o godz. 18.00 Biblioteka pod Żółwiem zaprasza na promocję książki „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” oraz spotkanie poświęcone jednemu z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. O tym, jakich autorów rosyjskich czytywał Iwaszkiewicz, do jakich dzieł odnosił się w swoich tekstach oraz jak jego twórczość odbierana jest w Rosji i na Ukrainie porozmawiają Eugeniusz Sobol – autor książki oraz Tadeusz Sucharski – profesor, badacz literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku.

Fragmenty utworów Iwaszkiewicza przeczyta Florian Staniewski – aktor Teatru Wybrzeże.

Поездки Ярослава Ивашкевича в Украину за послевоенный период

Na stronie internetowej ukraińskiej sekcji Asocjacji Europejskich Dziennikarzy ukazał się mój artykuł w języku rosyjskim „Podróże Jarosława Iwaszkiewicza na Ukrainę w okresie powojennym”. Jest to skrócona wersja referatu, który przedstawiłem w 2005 roku na konferencji „Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość tożsamość, identyfikacja, przestrzeń” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Занимаясь вопросом связей Ярослава Ивашкевича с Украиной необходимо начать с изложения биографических фактов. Период молодости писателя до 1918 года, когда он перебрался из Киева в Варшаву, очень трудно восстановить из-за ужасных опустошений, к которым привели войны и антипольская политика советской власти. Ивашкевич большую части автобиографической прозы посвятил описанию своего детства и молодости, которые провел в Украине. Уже в 1937-1938 г. Ивашкевич начал работать над книгой «Путешествия в Украину», которую никогда не закончил.

читать далее aej.org.ua/History/1642.html

Tadeusz Sucharski, Iwaszkiewicz i Rosja

Eugeniusz Sobol zajął się w monografii „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” problematyką obecności Rosji w twórczości pisarza – jednego z polskich twórców najbardziej osadzonych w kulturze wschodniosłowiańskiej. Kwestia ta pojawiała się już wielokrotnie w badaniach iwaszkiewiczologów, ale ujmowana była raczej fragmentarycznie. Z olbrzymiego dorobku Iwaszkiewicza Sobol wybiera interesujące go utwory, w których dostrzega istotny kontekst rosyjski – czasem ujawniony wprost, częściej jednak ukryty za literackimi zasłonami, które Sobol odkrywa z podziwu godną spostrzegawczością. ( czytaj dalszy ciąg recenzji na stronie Nowej Europy Wschodniej http://new.org.pl/2065,post.html )

Jaroslav Iwaszkiewicz and Russian Literature

The book reveals a relationship between the literary output of Jaroslav Iwaszkiewicz and the Russian literature. During his trips abroad, the author collected materials describing the reception of the writer’s literary output in Russia and Ukraine and this is where the concept of this work emerged from. The author investigated the existence of images and motifs from the poems of Alexander Blok in the prose and poetry of Iwaszkiewicz. He also carried out an interpretation of various aspects of the Italian myth in their poetry. While commenting on the short story by Iwaszkiewicz „Anna Grazzi”, the researcher referred to the Russian philosophy. In the chapter „Leo Tolstoy in the literary output of Jaroslav Iwaszkiewicz”, he compared the family situation of Tolstoy and Tadeusz Zamoylla, the character of „Pasje błędomierskie” („Błędomierz Passions”). In his analysis the author also took into consideration the biography of Iwaszkiewicz. At the end of the book, we can find a text devoted to the selected threads from the Diaries of the writer.

Czytaj dalej

Eugeniusz Sobol: książka Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało książkę Eugeniusza Sobola „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska”. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, z czego wyłoniła się koncepcja tej pracy. Autor prześledził występowanie obrazów i motywów z liryki Aleksandra Błoka w prozie i poezji Iwaszkiewicza, a także przeprowadził interpretację różnych aspektów mitu włoskiego u tych poetów. Interpretując opowiadanie „Anna Grazzi” Iwaszkiewicza badacz odwołał się do filozofii rosyjskiej. W rozdziale Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza porównał sytuację rodzinną Tołstoja i Tadeusza Zamoyłły z „Pasji błędomierskich”, uwzględniając także biografię samego Iwaszkiewicza. Zakończeniem książki jest tekst poświęcony wybranym wątkom z „Dzienników” pisarza.

Czytaj dalej

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955, 1956-1963, 1964-1980

Ukazał się nowy numer „Wiadomości Literackich” 2/2013. w których można przeczytać mój tekst „Polak, Europejczyk czy Wschodnioeuropejczyk” poświęcony „Dziennikom” Jarosława Iwaszkiewicza. Dotychczas ukazywały się recenzje poszczególnych tomów – pierwszego, drugiego czy trzeciego, ale ja spróbowałem spojrzeć na nie jako na całość.  Więcej o tym numerze Wiadomości Literackim pod >>>tym linkiem<<<

Marek Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie

Ukazał się nowy numer Gdyńskiego Kwartalnika Literackiego „Bliza” 2 (7) 2011, w którym została opublikowana moja recenzja „Iwaszkiewicz non-fiction” o książce Marka Radziwona „Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie” (Wydawnictwo WAB 2010). Spora część tekstów „Blizy” poświęcona jest kwestii stymulowania się w sztuce, obyczajach i kulturze, nosi on nieco prowokacyjny tytuł DOPALACZE. Znajdują się w nim teksty o binge drinking w Anglii, piciu w Rosji, reportaż o poszukiwaniu grzybków halucynogennych w Meksyku, narkomanii w Hiszpanii czy dopalonej muzyce. Spis treści tego numeru można znaleźć pod tym linkiem