Поездки Ярослава Ивашкевича в Украину за послевоенный период

Na stronie internetowej ukraińskiej sekcji Asocjacji Europejskich Dziennikarzy ukazał się mój artykuł w języku rosyjskim „Podróże Jarosława Iwaszkiewicza na Ukrainę w okresie powojennym”. Jest to skrócona wersja referatu, który przedstawiłem w 2005 roku na konferencji „Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość tożsamość, identyfikacja, przestrzeń” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Занимаясь вопросом связей Ярослава Ивашкевича с Украиной необходимо начать с изложения биографических фактов. Период молодости писателя до 1918 года, когда он перебрался из Киева в Варшаву, очень трудно восстановить из-за ужасных опустошений, к которым привели войны и антипольская политика советской власти. Ивашкевич большую части автобиографической прозы посвятил описанию своего детства и молодости, которые провел в Украине. Уже в 1937-1938 г. Ивашкевич начал работать над книгой «Путешествия в Украину», которую никогда не закончил.

читать далее aej.org.ua/History/1642.html

Reklamy

Tadeusz Sucharski, Iwaszkiewicz i Rosja

Eugeniusz Sobol zajął się w monografii „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” problematyką obecności Rosji w twórczości pisarza – jednego z polskich twórców najbardziej osadzonych w kulturze wschodniosłowiańskiej. Kwestia ta pojawiała się już wielokrotnie w badaniach iwaszkiewiczologów, ale ujmowana była raczej fragmentarycznie. Z olbrzymiego dorobku Iwaszkiewicza Sobol wybiera interesujące go utwory, w których dostrzega istotny kontekst rosyjski – czasem ujawniony wprost, częściej jednak ukryty za literackimi zasłonami, które Sobol odkrywa z podziwu godną spostrzegawczością. ( czytaj dalszy ciąg recenzji na stronie Nowej Europy Wschodniej http://new.org.pl/2065,post.html )

Jaroslav Iwaszkiewicz and Russian Literature

The book reveals a relationship between the literary output of Jaroslav Iwaszkiewicz and the Russian literature. During his trips abroad, the author collected materials describing the reception of the writer’s literary output in Russia and Ukraine and this is where the concept of this work emerged from. The author investigated the existence of images and motifs from the poems of Alexander Blok in the prose and poetry of Iwaszkiewicz. He also carried out an interpretation of various aspects of the Italian myth in their poetry. While commenting on the short story by Iwaszkiewicz „Anna Grazzi”, the researcher referred to the Russian philosophy. In the chapter „Leo Tolstoy in the literary output of Jaroslav Iwaszkiewicz”, he compared the family situation of Tolstoy and Tadeusz Zamoylla, the character of „Pasje błędomierskie” („Błędomierz Passions”). In his analysis the author also took into consideration the biography of Iwaszkiewicz. At the end of the book, we can find a text devoted to the selected threads from the Diaries of the writer.

Czytaj dalej „Jaroslav Iwaszkiewicz and Russian Literature”

Eugeniusz Sobol: książka Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska

Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało książkę Eugeniusza Sobola „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska”. W trakcie wyjazdów zagranicznych autor zgromadził materiały opisujące recepcję twórczości tego pisarza w Rosji i na Ukrainie, z czego wyłoniła się koncepcja tej pracy. Autor prześledził występowanie obrazów i motywów z liryki Aleksandra Błoka w prozie i poezji Iwaszkiewicza, a także przeprowadził interpretację różnych aspektów mitu włoskiego u tych poetów. Interpretując opowiadanie „Anna Grazzi” Iwaszkiewicza badacz odwołał się do filozofii rosyjskiej. W rozdziale Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza porównał sytuację rodzinną Tołstoja i Tadeusza Zamoyłły z „Pasji błędomierskich”, uwzględniając także biografię samego Iwaszkiewicza. Zakończeniem książki jest tekst poświęcony wybranym wątkom z „Dzienników” pisarza.

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol: książka Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska”

Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955, 1956-1963, 1964-1980

Ukazał się nowy numer „Wiadomości Literackich” 2/2013. w których można przeczytać mój tekst „Polak, Europejczyk czy Wschodnioeuropejczyk” poświęcony „Dziennikom” Jarosława Iwaszkiewicza. Dotychczas publikowano recenzje poszczególnych tomów – pierwszego, drugiego lub trzeciego, lecz spróbowałem spojrzeć na nie jako na całość.

Marek Radziwon, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie

Ukazał się nowy numer Gdyńskiego Kwartalnika Literackiego „Bliza” 2 (7) 2011, w którym została opublikowana moja recenzja „Iwaszkiewicz non-fiction” o książce Marka Radziwona „Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie” (Wydawnictwo WAB 2010). Spora część tekstów „Blizy” poświęcona jest kwestii stymulowania się w sztuce, obyczajach i kulturze, nosi on nieco prowokacyjny tytuł DOPALACZE. Znajdują się w nim teksty o binge drinking w Anglii, piciu w Rosji, reportaż o poszukiwaniu grzybków halucynogennych w Meksyku, narkomanii w Hiszpanii czy dopalonej muzyce. Spis treści tego numeru można znaleźć pod tym linkiem

Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza

W książce Polonistyka bez granic. Tom 1: Wiedza o literaturze i kulturze; pod red. Ryszarda Nycza, Władysława Miodunki, Tomasza Kunza, Kraków, Universitas 2010 (jej spis treści można znaleźć tutaj), która jest owocem IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, jaki odbył się w Krakowie w dniach 9-11 października 2008 roku ukazał się mój referat „Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza” – fragment III rozdziału doktoratu Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska, który obroniłem w lutym 2009 na Uniwersytecie Gdańskim.