Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Reklamy

Swietłana Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości

W marcowym numerze Twórczości 3/2013 można przeczytać w dziale not recenzję Eugeniusza Sobola „Oswajanie tragedii” książki Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” (przełożył Jerzy Czech, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012).

Całość recenzji znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

 

Poezja białoruska

19 czerwca 2008 roku w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyła się promocja antologii poezji białoruskiej od XV do XX wieku „Nie chyliłem karku przed mocą” z udziałem współczesnych poetów białoruskich Uładzimiera Arłoua i Uładzimiera Niaklajewa. Spotkanie prowadziła Krystyna Chwin. Jak podkreślił redaktor antologii Adam Pomorski, tłumacz i krytyk literacki, jest to pierwszy w dziejach stosunków polsko-białoruskich tak obszerny wybór z poezji sąsiedniego narodu, nadrabiamy zaległości z okresu PRL. Arłou, którego tomik „Parom praz La Mansz” został nominowany w tym roku do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Europejski Poeta Wolności” tworzy lirykę bardzo nowoczesną o silnym ładunku erotycznym. Z kolei Niaklajewa można nazwać poetą tradycyjnym, uprawiającym poezję rymowaną i jest bardzo popularny wśród starszego pokolenia na Białorusi. Arłoua i Niaklajewa, jako poetów opozycyjnych wobec reżimu Łukaszenki, spotkał podobny los, po zaostrzeniu represji w 1995 roku ich utwory zostały wykreślone ze szkolnych podręczników, nie są wydawane przez państwowe wydawnictwa. Z powodu sfabrykowanej przez KGB sprawy o kradzież wartej 50 dolarów kanapy z redakcji czasopisma Niaklajew musiał nawet udać sie na trwającą w latach 1999-2004 emigrację do Polski, a potem Finlandii. Groziło mi za to 15 lat, powiedział poeta. Antologię „Nie chyliłem karku przed mocą” uzupełnia „Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej” (Biblioteka „Tekstualiów” Dom Kultury Śródmieście) także pod redakcją Adama Pomorskiego, rozszerzający dział poezji współczesnej – poetów urodzonych pomiędzy 1941 a 1981 rokiem – z konieczności zredukowany w Antologii.

Okładka książki

Poeta Antoni Pawlak, rzecznik Prezydenta Miasta Gdańska, odczytuje list w sprawie nominacji tomiku poetyckiego Uładzimiera Arłoua „Parom praz La Mansz” do nagrody „Europejski Poeta Wolności”

Uładzimir Arłou, Adam Pomorski, Krystyna Chwin, Lawon Barszczeuski, Uładzimier Niaklajew

Białoruski poeta Uładzimir Arłou i tłumacz jego utworów oraz redaktor antologii „Nie chyliłem czoła przed mocą” Adam Pomorski

Uładzimier Niaklajew czyta swoje wiersze

Arłou prezentuje poezję z tomika „Parom praz La Mansz”