Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Reklamy

Ryszard Przy­byl­ski, Odwieczna Rosja. Man­delsz­tam w roku 1917

Ukazał się styczniowy numer czasopisma „Nowaja Polsza” 1/2013, w którym można przeczytać recenzję Eugeniusza Sobola „Mandelsztam i rewolucja” o książce Ryszarda Przy­byl­skiego Odwieczna Rosja. Man­delsz­tam w roku 1917.

Tekst w języku rosyjskim

https://novpol.org/ru/rkEQ4ufDsZ/MANDELShTAM-I-REVOLYuCIYa

Całość recenzji w języku polskim znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Osip Mandelsztam w przekładach Jarosława Marka Rymkiewicza

Miasteczka, położone na zachód od Warszawy, stanowią bardzo ważne miejsca dla polskiej poezji. W Podkowie Leśnej leży Stawisko – posiadłość, w której rozbrzmiewała lutnia Jarosława Iwaszkiewicza, a nieopodal, w Milanówku, mieszka poeta Jarosław Marek Rymkiewicz – współtwórca i czołowy przedstawiciel neoklasycyzmu we współczesnej polskiej poezji. W 2003 roku za tom wierszy „Zachód słońca w Milanówku” otrzymał Nagrodę Literacką Nike, jest także autorem bardzo cenionych książek o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim, Aleksandrze Fredrze i Bolesławie Leśmianie. Ale w jego twórczości jest jeszcze jeden głos, niezmiennie rozbrzmiewający od prawie czterdziestu lat, jest to głos poezji Osipa Mandelsztama. W 2009 roku w ramach serii Wydawnictwa Sic! „Wielcy pisarze w nowych przekładach” ukazał się wybór wierszy Osipa Mandelsztama w przekładach Jarosława Marka Rymkiewicza pod tytułem „44 wiersze i kilka fragmentów”. Ta książka ma niezwykłą historię. Tłumacz wyznał w posłowiu, że jednym z powodów zainteresowania poezją rosyjskiego akmeisty była znajomość z żoną poety Nadieżdą Mandelsztam, która osobiście zapoznała się z jego pierwszymi przekładami i namawiała, by kontynuował swoje dzieło.

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html