Еміграція як виклик. Про творчість Чеслава Мілоша

Чим для Чеслава Мілоша була еміграція? І коли вона насправді почалася? В 1951 році, коли він втік з ПНР та залишився у вигнанні у Франції? Писав, що це було самовбивче рішення. А може вже у тридцяті роки, коли він залишив Вільнюс та замешкав у Варшаві? Як переносив життя в Америці – країні, як вважав, великої самотності, яка однак привела його до Нобелівської премії? Що думав про діаспори: польську, литовську, українську? А чим є еміграція сьогодні для тисяч українців, що приїжджають до Польщі?

З Анджеєм Франашком, автором книжки “Мілош. Біографія”, розмовлятимуть Тадеуш Домбровський і Євген Соболь. Зустріч відбудеться в Українському Домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) 11 травня 2017 о 18.00

Czytaj dalej „Еміграція як виклик. Про творчість Чеслава Мілоша”

Reklamy

Emigracja jako wyzwanie. O twórczości Czesława Miłosza

Czym dla Czesława Miłosza była emigracja? I kiedy właściwie się zaczęła? W roku 1951, kiedy uciekł z PRL-u i pozostał na wygnaniu we Francji? I pisał, że była to decyzja samobójcza? Czy może już w latach trzydziestych, kiedy opuścił Wilno i zamieszkał w Warszawie? Jak zniósł życie w Ameryce, kraju – jak uważał – wielkiej samotności, który jednak doprowadził go do Nagrody Nobla? Co myślał o diasporach – polskiej, litewskiej, ukraińskiej? A czym jest emigracja dzisiaj dla tysięcy Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski?

Z Andrzejem Franaszkiem, autorem książki „Miłosz. Biografia”, rozmawiają Tadeusz Dąbrowski i Evgen Sobol. Spotkanie odbędzie się w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) 11 maja 2017 o 18.00.

Czytaj dalej „Emigracja jako wyzwanie. O twórczości Czesława Miłosza”

Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Josif Brodski i jego Muza

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” 2 (19) 2014 ukazał się esej Eugeniusza Sobola „Josif Brodski i jego Muza”. Wznowieniem tomu Josifa Brodskiego „82 wiersze i poematy” wydawnictwo Zeszytów Literackich rozpoczęło edycję dzieł wybranych rosyjskiego poety. Książkę przedmową opatrzył Czesław Miłosz, który poznał Brodskiego na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie między poetami zawiązały się przyjacielskie relacje. Tekst przedmowy powstał w 1988 roku, kiedy w Paryżu po raz pierwszy ukazał się zbiór poezji Brodskiego w przekładzie na język polski. I to właśnie polski noblista wyznaczył późniejszy kierunek recepcji twórczości Rosjanina w Polsce. Jednak sądzę, że niektóre z jego opinii wymagają dziś weryfi kacji i korekty.

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Czesław Miłosz i literatura rosyjska

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” nr 2 (15) 2013 ukazał się szkic Eugeniusza Sobola „Czesław Miłosz i literatura rosyjska”, będący zarazem omówieniem I i II tomu zbioru esejów Miłosza „Rosja. Widzenia transoceaniczne” (Fundacja Zeszytów Literackich, 2011, 2012). „Styl odbioru rosyjskiej literatury został u Miłosza podporządkowany działalności antykomunistycznej, a Dostojewski posłużył katalizatorem jego przemian światopoglądowych. Spośród rosyjskich klasyków jego uwagę przyciągnął tylko Tołstoj, a współczesną literaturę rosyjską czytał o tyle, o ile dostrzegał w niej tendencje opozycyjne” – napisał autor.

W tym samym numerze Eugeniusz Sobol zadebiutował jako tłumacz. Przełożył z języka ukraińskiego tekst historyka ze Lwowa Jarosława Hrycaka „Faktualna i kontrfaktualna historia pewnej lwowskiej szkoły”.

Całość recenzji znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Czesław Miłosz Rosja. Widzenia transoceaniczne, Dostojewski – nasz współczesny

W najnowszym numerze dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia 3-4/2011, została opublikowana moja recenzja „Dostojewski i agonia Zachodu” (O książce Czesława Miłosza „Rosja. Widzenia transoceaniczne” tom I. Dostojewski — nasz współczesny”).

Ten tekst znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Wiara i rozum. O eseistyce Czesława Miłosza

W kwietniowym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego Bliza 1 (6) 2011 ukazał się mój tekst „Wiara i rozum. O eseistyce Czesława Miłosza”, w którym zająłem się książkami eseistycznymi z okresu pobytu pisarza w Kalifornii – „Ziemią Ulro” oraz „Widzenia nad Zatoką San Francisco”. W tymże numerze na uwagę zasługuje także szkic „Konstanty Gorbatowski – gdyński surrealista”, którego autorką jest Anna Śliwa.

Cały tekst znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html