Eugeniusz Sobol, opowiadanie „Torba” w „Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017”

W „Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017”, która ukazała się w Wydawnictwie „Forma”, zostało opublikowane opowiadanie Eugeniusza Sobola „Torba”. Książkę można nabyć pod linkiem

http://www.wforma.eu/2017-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html

Reklamy

Eugeniusz Sobol: Opowiadanie „Torba” w Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017

Wydawnictwo „Forma” opublikowało „Antologię współczesnych polskich opowiadań 2017”, w której znalazło się m. in. opowiadanie „Torba” Eugeniusza Sobola. „Autor stworzył bardzo zjadliwą i jakże trafną satyrę na współczesną Polskę, w której humaniści są zagrożeniem dla kapitalistycznego systemu” – przeczytamy w „Posłowiu”.

Książka jest do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa „Forma”

http://www.wforma.eu/2017-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html

Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej

Wasyl Słapczuk, Księga zapomnienia

W najnowszym numerze Odry 9/2015 można przeczytać moją recenzję „Pisarz a wojna” książki Wasyla Słapczuka „Księga zapomnienia” (przekład Wojciech Pestka, Wydawnictwo „Wysoki Zamek”, Kraków 2014). „Powieść ukraińskiego pisarza Wasyla Słapczuka „Księga zapomnienia” napisana została w konwencji nouveau roman z właściwymi dla tego gatunku autotematyzmem, intertekstualnością oraz polifonią. Jej narracja biegnie dwutorowo. Z jednej strony mamy do czynienia z powstawaniem utworu w domu pisarza, obcującego z dziełami innych autorów. W domu tym mieszkają też jego żona i dzieci, współuczestnicząc w procesie pisania. Z drugiej – narrator opowiada historię Mykoły Korneluka, której najbardziej dramatycznym momentem jest jego udział jako żołnierza w wojnie afgańskiej. Warto podkreślić, że obie te linie mniej więcej w połowie książki się przecinają i czytelnik dowiaduje się, że pisarz opisuje własne dzieciństwo i młodość. Kolejną istotną cechą tej powieści będzie synkretyzm gatunkowy, polegający na zatarciu granicy między prozą a esejem. Wyszczególnione przeze mnie zjawiska nie są pustymi chwytami eksperymentalnymi, lecz zastosowane zostały w celu wypróbowania możliwości literatury dla opisania zarówno autobiograficznego doświadczenia wojennego, jak i w ogóle istoty konfliktu zbrojnego” (fragment recenzji).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Hercus Kunčius, Litwin w Wilnie

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” 2 (23) 2015 można przeczytać moją recenzję „Wileńskie pielgrzymowanie”. O Litwinie w Wilnie Hercusa Kunčiusa: „Powieść „Litwin w Wilnie” jest bardzo erudycyjnym i ciekawym przewodnikiem po tytułowym mieście. Na tyle sugestywnym, iż zapragnąłem jeszcze raz pojechać do Wilna. Wraz z głównym bohaterem odwiedzamy najważniejsze turystyczne zabytki: Ostrą Bramę, Kościół Świętej Trójcy czy Wieżę Giedymina, a także miejsca, które nie zostały uwzględnione w bedekerach, ale stanowią one ważne punkty na mapie wileńskiego życia artystycznego” (fragment recenzji).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Tadeusz Sucharski, Iwaszkiewicz i Rosja

Eugeniusz Sobol zajął się w monografii „Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska” problematyką obecności Rosji w twórczości pisarza – jednego z polskich twórców najbardziej osadzonych w kulturze wschodniosłowiańskiej. Kwestia ta pojawiała się już wielokrotnie w badaniach iwaszkiewiczologów, ale ujmowana była raczej fragmentarycznie. Z olbrzymiego dorobku Iwaszkiewicza Sobol wybiera interesujące go utwory, w których dostrzega istotny kontekst rosyjski – czasem ujawniony wprost, częściej jednak ukryty za literackimi zasłonami, które Sobol odkrywa z podziwu godną spostrzegawczością. ( czytaj dalszy ciąg recenzji na stronie Nowej Europy Wschodniej http://new.org.pl/2065,post.html )

Książki o Majdanie

Tradycyjnie, wrzesień jest miesiącem, kiedy następuje ożywienie na ukraińskim rynku wydawniczym, głównie za sprawą odbywającego się w tym czasie Festiwalu Meridian Czerniowitz oraz Lwowskiego Forum Wydawców. Rok 2014 okazał się przełomowy dla Ukrainy. Dlatego wśród nowości wydawniczych dominują książki o Majdanie. Jedną z pierwszych była publikacja dziennikarki Krystyny Berdyńskich „Są ludzie. Ciepłe historie z Majdanu”, Bright Books 2014 (Христина Бердинських, Єлюди. Теплі історії з Майдану, Брайт Букс 2014), która prowadziła stronę na Facebooku „Єлюди-maidaners” (https://www.facebook.com/maidaners ), gdzie codziennie od 20 grudnia 2013 r. do końca protestów, zamieszczała zdjęcia oraz historie uczestników Majdanu. Ukraińcy chcieli się dowiedzieć, kim naprawdę są ludzie zgromadzeni w centrum Kijowa, czy rzeczywiście są ekstremistami i radykałami, jak przedstawiała ich oficjalna propaganda. Autorce strony udało się przedstawić przekrój majdanowskiej społeczności, składającej się z przedstawicieli różnych zawodów, warstw społecznych, pochodzących z różnych regionów kraju. Ze wschodniej i zachodniej Ukrainy. Nie zasłaniali twarzy kominiarkami, choć zdawali sobie sprawę, że narażają się na prześladowania ze strony milicji. Warto podkreślić, że pod koniec Majdanu ta strona na Facebooku była tłumaczona na 17 języków. Zbierała setki tysięcy odsłon i tysiące lajków. W maju 2014 Krystynie Berdyńskich wręczono prestiżową nagrodę im. Oleksandra Krywenki „Za postęp w dziennikarstwie”, a niedługo potem ukazała się jej książka, zawierająca 130 reportaży o bohaterach Euromajdanu.

Czytaj dalej

Eugeniusz Sobol: opowiadanie Serenada

Co tak się męczysz, dziewczyno? Mnie też spotkało to samo. Moja miłość została wzgardzona, zdradzona i sponiewierana. W sąsiednim pokoju mój kolega pieprzy się z twoją koleżanką, a my siedzimy na kuchni na niewygodnych taboretach. Otworzę piwo. Dolej sobie żubrówki do drinka. Mówiłaś, że z tego okna widać morze. Ale w tej chwili jest ciemno. Noce na wybrzeżu latem są wyjątkowo krótkie. Po trzeciej już zaczyna świtać. Zaczekam tutaj na kolegę, jeśli mi pozwolisz, i potem razem z nim wrócimy pierwszym autobusem do Gdańska. Zauważyłem, że cały czas milczysz. Patrzysz nieruchomo w jeden punkt przestrzeni. Nie bój się, nie będę próbował zaciągnąć cię do łóżka. W tej chwili nie jesteśmy zdolni do miłości czy seksu.

Jestem pisarzem znajdującym się na rozdrożu. Jeszcze jakiś czas temu, zanim moja była dziewczyna mnie zdradziła, unosiłem się w górnych rejonach rzeczywistości, przepełniony wiarą w miłość. Pisarz nie powinien zdejmować różowych okularów, przez które patrzy na świat. Naiwność jest warunkiem natchnienia. Oczywiście, może wybrać łatwiejsze rozwiązanie i stać się cynikiem, ale wtedy zostanie złym pisarzem. Musi posiadać w sobie wiarę w ideały, mimo poczucia, że okaże się ona kiedyś złudzeniem.

Czytaj dalej

Wiadomości Literackie: opowiadanie Eugeniusza Sobola Wzorowa komsomołka

Ukazał się drugi numer nowego miesięcznika „Wiadomości Literackie” 2 (1/2013), w którym zostało opublikowane moje opowiadanie „Wzorowa komsomołka”. Ten utwór, którego akcja toczy się w Gdańsku podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej, jest częścią mojej nowej książki, którą obecnie przygotowuje do druku. Czasopismo dostępne jest w sieci sklepów Empik i gorąco zachęcam do jego nabycia.

Eugeniusz Sobol, Killer

killer

W Wydawnictwie Forma ukazała się książka Eugeniusza Sobola Killer. Książkę można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Forma http://www.wforma.eu/266,killer.html
Jest to zbiór opowiadań, w którym autor ukazuje współczesne problemy Rosjan, Ukraińców oraz Polaków i dokonuje analizy przemian ustrojowych, zachodzących w opisywanych przez niego krajach. Czerpie przy tym zarówno ze swoich reporterskich jak i podróżniczych doświadczeń oraz z wiedzy czujnego obserwatora i znawcy współczesnej literatury, a także kultury rosyjskiej i ukraińskiej. Dzięki temu otrzymujemy niezwykle sugestywny, wielowymiarowy portret – portret, by tak rzec, odwrócony. Bo w opowiadaniach Eugeniusza Sobola to nie tyle Polacy patrzą na Wschód, ile mieszkańcy dawnego Związku Radzieckiego przyglądają się krytycznie Polakom. Takie odwrócenie narracyjnej perspektywy wydaje się chwytem nieco ryzykownym, jednak dzięki temu, iż autor odważnie wykracza poza obiegowe stereotypy narodowe i nie stroni od zadawania drażliwych i niewygodnych pytań, zabieg ów odczuwamy jako w pełni wiarygodny. To zaś sprawia, że możemy poznać lepiej nie tylko naszych najbliższych sąsiadów, ale i samych siebie.