Polski numer Wiestnika Jewropy

W styczniowym numerze Nowej Polszy 1/2016 można przeczytać moje omówienie numeru tematycznego rosyjskiego czasopisma Wiestnik Jewropy poświęconego Polsce. „Rosyjskie czasopismo „Wiestnik Europy” ma długą i chlubną tradycję. Założone zostało przez Nikołaja Karamzina w 1802 r. i ukazywało się z przerwami aż do 1918 r. Było liczącym się organem prasowym liberalnej inteligencji o orientacji europocentrycznej. W 2001 r. Jegor Gajdar i jego współpracownicy postanowili reaktywować ten tytuł, który obecnie wydawany jest przez Fundację jego imienia. Opublikowanie numeru tematycznego „Polska. 25 lat wolności – epoka przemian” wydaje się w przypadku tego pisma czymś naturalnym, gdyż Polska postrzegana jest w Rosji jako kraj, który odniósł sukces w wyniku transformacji ustrojowej. Gajdar był zafascynowany Polską, a nawet nazywano go „rosyjskim Balcerowiczem”. Autorzy większości artykułów, składających się na omawiany numer, nie kryją się z entuzjazmem i optymizmem, twierdząc, że obecnie Polska znalazła się w najlepszym okresie swej historii. Można dostrzec w tym tendencję do ukazania się wyłącznie z najlepszej strony przed swym sąsiadem oraz tworzenia pozytywnego wizerunku „eksportowego” kraju. Jednak takie podejście znacznie zubożyłoby „polski” numer „Westnika Jewropy”, gdyż spotkamy także na jego łamach sporo głosów krytycznych. Poruszając trudne i bolesne kwestie polscy autorzy zaprezentowali się jako pozbawieni kompleksów, otwarci na dialog i wzajemne zrozumienie. Właśnie to spowodowało, że lektura tego czasopisma staje się naprawdę emocjonująca”. (fragment). Pełny tekst recenzji w języku rosyjskim pod tym linkiem , natomiast „polski” numer „Wiestnika Jewropy” jest dostępny tutaj http://www.vestnik-evropy.ru/issues/xlii-xliii/

Reklamy

Rosja, Białoruś i Ukraina na łamach polskich czasopism

Wrocławska „Odra” to czasopismo, które w dziale zagranicznym publikuje głównie informacje związane z życiem artystycznym i literackim krajów Europy Zachodniej. Dlatego miłym zaskoczeniem było przeczytać w „Odrze” 11/2013 cały zestaw tekstów o Rosji. Przede wszystkim warto odnotować szkic Edwarda Czapiewskiego „Rosja we mgle?”, którego autor, parafrazując tytuł słynnej książki H. G. Wellsa, próbuje postawić diagnozę Rosji współczesnej oraz odpowiedzieć na pytanie o przyszłość tego kraju. Za niezwykle cenne należy uznać spostrzeżenia tego autora o braku podstaw demokracji, uniemożliwiających dziś normalny rozwój Rosji. Do tego stanu przyczyniła się nie jakaś ułomna cecha narodowego charakteru, lecz spowodowały go zawirowania historyczne i działania władzy absolutnej. Tak, na przykład, próba ustanowienia demokracji parlamentarnej w 1917 roku została brutalnie przerwana przez bolszewików. Natomiast we współczesnej Rosji Putin zcentralizował władzę, a pod pozorem walki z regionalnym separatyzmem zrezygnowano z wyborów gubernatorów, którzy obecnie są mianowani przez Kreml, co także było ciosem dla rodzącej się demokracji. Autor prognozuje, że wobec pogarszającej się koniunktury na rynku surowców, wkrótce w Rosji może dojść do wybuchu społecznego niezadowolenia.

Czytaj dalej

Gogol, Moskwa i Lipatow

Rok 2012 nie jest wyłącznie czasem polsko-ukraińskiego Euro, ale i okresem zwiększonego zainteresowania kulturą naszych wschodnich sąsiadów. Ów rok okazał się niezwykle obfitym pod względem obecności tematyki wschodniej w czasopismach. Ukazał się numer tematyczny „Literatury na Świecie” 1-2/2012 w całości poświęcony rosyjskiej literaturze, a w szczególności urodzonemu na Ukrainie Gogolowi, oraz „moskiewski” numer „Zeszytów Literackich” 1/2012. Zagadnienia związane ze Wschodem zajmują ważnie miejsce w numerze „Herito” 6 (1/2012) – wychodzącego w Krakowie kwartalnika, w którym publikowane są teksty o sztuce i dziedzictwie kulturalnym. Czytaj dalej na stronie new.org.pl

Rosja i Ukraina na łamach polskich czasopism: Rita Baum i Tygiel Kultury

Ukazał się nowy numer czasopisma „Nowaja Polsza” 5/2011, które jest wydawane pod patronatem Instytutu Książki w języku rosyjskim. Znajdziemy w nim mój szkic „Rosja i Ukraina na łamach polskich czasopism”, zawierający omówienie „rosyjskiego” numeru wrocławskiego czasopisma „Rita Baum” (nr 17/2011) oraz „prawosławnego” (nr 7-9/2010) i „ukraińskiego” (nr 10-12/2010) – wydawanego w Łodzi „Tygla Kultury”.