Rozważania o współczesnych rewolucjach

 

W listopadowym numerze „Nowej Polszy” 11/2017 ukazała się moja recenzja „Rozważania o współczesnych rewolucjach”, w której omawiam książki Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz „Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje” (Wydawnictwo Czarne, 2016) oraz Grzegorza Szymanika „Motory rewolucji” (Wydawnictwo Czarne 2015). „Te zbiory reportaży łączy przede wszystkim perspektywa porównawcza w spojrzeniu na rzeczywistość. Autorka pierwszej publikacji usiłuje wyprowadzić genezę Majdanu 2013-2014 r. z klęski pomarańczowej rewolucji, autor drugiej zaś szuka analogii pomiędzy ukraińską rewolucją a arabską wiosną oraz zastanawia się nad możliwością wstrząsów w innych państwach powstałych po rozpadzie ZSRR. W obu przypadkach odnajdujemy również podobieństwa stylistyczne” (fragment recenzji). Jej pełny tekst dostępny jest pod linkiem https://novpol.org/ru/ByigbB1gz/Razmyshleniya-o-sovremennyh-revolyuciyah

Reklamy

Igor Miecik, Sezon na słoneczniki

W „Nowej Polszy” nr 3/2017 ukazała się moje recenzja książki Igora Miecika „Sezon na słoneczniki”. W tekście zatytułowanym „Autobiografia i wojna” napisałem: „W sezonie…” mamy do czynienia wyeksponowaniem „ja – autorskiego” oraz emocjonalnym zaangażowaniem autora, jadącego na Ukrainę nie tylko jako dziennikarz, lecz również z misją odszukania swych krewnych na Donbasie. Reporter po omacku próbuje uchwycić sens wydarzeń na Ukrainie, co z kolei skutkuje zachwianiem struktury tej książki i spójności narracji. W tym sensie „Sezon…” niejako koresponduje z „Trzema siostrami” Czechowa – dramatem, charakteryzującym się decentralizacją fabuły”. Całość recenzji w języku rosyjskim dostępna pod >>tym linkiem<<

Ziemowit Szczerek, Tatuaż z tryzubem

W styczniowym numerze „Odry” 1/2017 opublikowana została moja recenzja „Ukraińska apokalipsa”, w której omawiam książkę Ziemowita Szczerka „Tatuaż z tryzubem” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015): „Ziemowit Szczerek zadebiutował w dziedzinie reportaży o tematyce wschodniej głośną książką o Ukrainie „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”. Dlatego otwierając jego najnowszy zbiór „Tatuaż z tryzubem”, który nominowany został do zeszłorocznej Nagrody Nike, byłem zaintrygowany kierunkiem ewolucji jego poglądów” (fragment recenzji).

Peter Pomerantsev, Jądro dziwności

W najnowszym numerze Odry 2/2016 opublikowano moją recenzję zatytułowaną „Maskarada, czyli taniec nad przepaścią”, w której omawiam książkę Petera Pomerantseva „Jądro dziwności” (przeł. Iga Noszczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015): „O tym, że rzeczywistość w Rosji jest fasadowa, a granica między prawdą a kłamstwem się zaciera, pisał już Astolphe de Custine. Spostrzeżenia tego dziewiętnastowiecznego podróżnika pasują do współczesnej Rosji, o czym można przekonać się, czytając „Jądro dziwności” Petera Pomerantseva – jeden z najciekawszych zbiorów reportaży o tematyce wschodniej ostatnich lat. Jego głównym atutem staje się przeprowadzona przez autora analiza rosyjskiego społeczeństwa pod kątem filozoficznym, m. in. jako opozycji między formą a treścią, fikcją a rzeczywistością. Według autora, Rosja tylko powierzchownie udaje Zachód, ukrywając pod tą atrapą autorytaryzm” (fragment).

Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej

Boris Reitschuster, Putin’s Democratorship: A man of power and his system

In the newest issue of New Eastern Europe 6/2015 you can read my review „Russia’s Club Law” about „Putin’s Democratorship: A man of power and his system” by Boris Reitschuster (originally published in German as „Putins Demokratur. Ein Machtmensch und sein System”, Ullstein Buchverlage, Berlin 2014). „Reitschuster sees the origins of Vladimir Putin’s system of power in the traditions of the Soviet Union. However, he also believes that Putin’s style of rule is modern and perhaps even ahead of its time. The author concludes that post-modern nihilism has eroded western European morality. Relativism successfully found its place in the sphere of culture, but has not yet infiltrated politics as it is too strongly linked with the economy. Irrational thinking would be extremely dangerous in this case. Putin broke this taboo, Reitschuster argues, as he managed to impose a Manichean view of the world on Russian society as part of his domestic policy” (part of the review).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Jewhen Położij, Iłowajsk. Opowieści o prawdziwych ludziach

W najnowszym numerze Nowej Europy Wschodniej 6/2015 ukazała się moja recenzja „Iłowajsk jako symbol porażki”, w której omawiam książkę Jewhena Położija „Iłowajsk. Opowieści o prawdziwych ludziach” (Євген Положій, Іловайськ. Розповіді про справжніх людей, Видавництво Фоліо, Харків 2015). „Osią konstrukcyjną książki stała się próba dokładnej rekonstrukcji wydarzeń pod Iłowajskiem w sierpniu 2014 roku, gdy ukraińska armia poniosła swoją największą klęskę w wojnie w Donbasie. Warto podkreślić, że „Iłowajsk..” to nie publikacja propagandowa, jakie zazwyczaj towarzyszą konfliktom zbrojnym. Podejmuje niezwykle ważny problem, nurtujący dziś ukraińskie społeczeństwo, mianowicie ustalenie przyczyn tej katastrofy, która pociągnęła za sobą śmierć prawie tysiąca żołnierzy. Okoliczności „kotła” pod Iłowajskiem bada specjalna komisja parlamentarna, własne śledztwo prowadzi też prokuratura wojskowa. Książka Położija jest więc głosem zbiorowym ofiar tej tragedii, domagających się sprawiedliwości i prawdy” (fragment).

Jekatierina Siergackowa, Artiom Czapaj, Władimir Maksakow, Wojna na trzy litery. Kronika konfrontacji w reportażach i relacjach świadków

We wrześniowym numerze Nowej Europy Wschodniej została opublikowana moja recenzja „Po obu stronach barykady”, w której omawiam książkę Jekatieriny Siergackowej, Artioma Czapaja i Władimira Maksakowa „Wojna na trzy litery. Kronika konfrontacji w reportażach i relacjach świadków” (Екатерина Сергацкова, Артём Чапай, Владимир Максаков, Война на три буквы. Хроника противостояния в репортажах и свидетельствах очевидцев, Издательство „Фолио”, Харьков 2015). „Podczas wojny trudno jest odróżnić prawdę od natrętnej propagandy. Dlatego dążenie do obiektywnej prezentacji wydarzeń jest najważniejszą zaletą tej książki. Większa część tekstów jest autorstwa Siergackowej (to mieszkająca na Krymie obywatelka Rosji). Z kolei Czapaj to ukraiński dziennikarz piszący w ojczystym języku, zaś Maksakow, będący autorem tylko jednego tekstu „22 dni w DRL”, mieszka w Moskwie. Warto podkreślić, że reportaże były wcześniej publikowane nie tylko w ukraińskich mediach („Ukrajinśka Prawda”, „Insider”, „Focus”), ale ukazywały się również na rosyjskich portalach internetowych, sympatyzujących z liberalną opozycją: Snob.ru i Colta.ru. Autorzy nie epatują sensacją czy okrucieństwem wojennym, przede wszystkim starają się zrozumieć racje ludzi znajdujących się po obu stronach barykady” (fragment recenzji)

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Dorothee Schmitz-Köster, Tristan Vankann, Dzieci Hitlera. Losy urodzonych w Lebensborn

W lipcowym numerze „Nowych Książek” 7/2015 można przeczytać moją recenzję „Trauma Lebensbornu”, w której omawiam książkę Dorothee Schmitz-Köster i Tristana Vankanna „Dzieci Hitlera. Losy urodzonych w Lebensborn” (przełożyła Agnieszka Walczy, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014). „Lebensborn, projekt wyhodowania rzeszy wysokich, jasnowłosych i niebieskookich nadludzi – wcielenie ideału nordyckiej rasy – zainicjowany i nadzorowany przez Heinricha Himmlera, realizowany poprzez selekcję rodziców, obrósł z upływem lat wieloma mitami, zrodziło się wokół niego wiele legend. Przeniknął wręcz do wyobraźni masowej, stając się tematem dzieł literackich i filmów. Jednak Dorothee Schmitz-Köster ograniczyła do minimum ogólne informacje o tej sieci domów położniczo-wychowawczych, funkcjonujących w nazistowskich Niemczech w latach 1936-45. Przede wszystkim skupiła się na przedstawieniu wybranych losów dwudziestu osób” (fragment).

Dwie książki o Aleksandrze Łukaszence

W majowym numerze Nowej Polszy 5/2014 została opublikowana moja recenzja „Dwie książki o Aleksandrze Łukaszence”: „W ubiegłych latach na polskim rynku wydawniczym ukazały się dwie biografie Aleksandra Łukaszenki: „System Białoruś” Andrzeja Poczobuta oraz „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji” Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzaty Nocuń. Obie publikacje warte są omówienia chociażby dlatego, że Białoruś rzadko wzbudza zainteresowanie polskich autorów. Książki te zawierają podobne informacje na temat kariery politycznej białoruskiego dyktatora, ale różnica między nimi polega na tym, że Poczobut koncentruje się przede wszystkim na ukazaniu jego sylwetki na tle wewnętrznej sytuacji politycznej na Białorusi, natomiast duet krakowskich dziennikarzy opisał także politykę zagraniczną Łukaszenki, polegającą na lawirowaniu między Rosją a Unią Europejską” (fragment recenzji). Całość w języku rosyjskim dostępna pod linkiem https://novpol.org/ru/HJ8xMuzwiW/DVE-KNIGI-OB-ALEKSANDRE-LUKAShENKO

Całość recenzji w języku polskim znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html