Antologia Ukraińska nadzieja. Антологія Українська надія

Pod koniec 2017 roku w Wydawnictwie Forma ukazała się antologia „Ukraińska nadzieja” pod redakcją Eugeniusza Sobola. Publikacja książki była możliwa dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę”.

Spis treści:

Czytaj dalej

Reklamy

Eugeniusz Sobol, opowiadanie „Torba” w „Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017”

W „Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017”, która ukazała się w Wydawnictwie „Forma”, zostało opublikowane opowiadanie Eugeniusza Sobola „Torba”. Książkę można nabyć pod linkiem

http://www.wforma.eu/2017-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html

Jerzy Giedroyc i Ukraina

30 listopada 2017 o godz. 18.00 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się dyskusja z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Halyny Dubyk i Evgena Sobola pt.” Jerzy Giedroyc i Ukraina”.

Ukazująca się w latach 1947-2000 paryska „Kultura”, jej redaktorem był Jerzy Giedroyc, to było nie tylko najważniejsze czasopismo polskiej emigracji, a zarazem jedno z najciekawszych zjawisk kultury polskiej XX wieku. Główne zręby strategii ukraińskiej Giedroyc wypracował jeszcze przed wojną, po wojnie jedynie ją rozbudowywał. Na strategię tę składało się przekonanie o wyjątkowym znaczeniu Ukrainy dla naszego regionu Europy. Giedroyc doceniał polityczne znaczenie i darzył niekłamanym sentymentem ukraiński ruch niepodległościowy. Za jeden z głównych obowiązków polskiej emigracji uważał przełamanie historycznych polsko-ukraińskich resentymentów, doprowadzenie do normalizacji stosunków polsko-ukraińskich oraz wspieranie niepodległościowych dążeń samych Ukraińców.Punktem wyjścia dla dyskusji na temat „Jerzy Giedroyc i Ukraina” będą dwie książki.

Czytaj dalej

Єжи Ґедройць і Україна

30 листопада 2017 о 18.00 в Українському домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) відбудеться дискусія за участю Боґуміли Бердиховської, Галини Дубик та Євгена Соболя “Єжи Ґедройць і Україна”.

Журнал „Культура”, який виходив у Парижі у 1947-2000 роках, редактором якого був Єжи Ґедройць, це було не тільки найважливіше періодичне видання польської еміграції, але також одне з найбільш цікавих явищ польської культури ХХ століття. Підвалини української стратегії Ґедройць опрацював ще перед війною, після війни її розбудовував. Ця стратегія складалася з переконання про виняткове значення України для нашого регіону Європи. Ґедройць належним чином цінив і відчував симпатію до українського руху за незалежність. Одним з головних обов’язків польської еміграції він вважав подолання польсько-українських упереджень, нормалізацію відносин між двома народами та підтримку змагань українців за незалежність. Відправною точкою у дискусії “Єжи Ґедройць і Україна” будуть дві книжки. Перша – “Культура – Україна. Схильність до безнадійних справ. Україна у “Культурі” 1947-2000”, яка вийшла у 2016 році за редакцією Боґуміли Бердиховської, що становить антологію текстів на українську тему опублікованих у журналі Ґедройця – огляд подій, нових публікацій та політичної аналітики, матеріалів про українську історію, польсько-українських відносин, есеїстики та літературних текстів. У свою чергу видання “Ґедройць – Маланюк. Листування з 1948-1963 років” є ще одним свідоцтвом зацікавлення Ґедройця українською справою та ролі, яку еміграційний журнал відігравав у житті емігрантів з інших країн за залізною завісою. У книжці знайдемо об’ємну передмову Дубик з описом біографії Маланюка – одного з найвидатніших українських поетів ХХ століття, якого творчість треба відкривати заново, а також його зв’язок з Польщею.

Czytaj dalej

Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie

26 października 2017 о godz. 18.00 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się dyskusja z udziałem Włodzimierza Sztokmana, Anety Kamińskiej, Ołeksandry Iwaniuk i Evgena Sobola pt. „Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie”.

Literatura ukraińska zmaga się z opisem niewyrażalnego, czyli doświadczenia Majdanu i wojny na Donbasie. W Ukrainie ukazuje się sporo książek na ten temat, które niestety nie są znane polskiemu czytelnikowi. Wyjątek stanowią tutaj powieść Siergieja Łojki „Lotnisko” oraz „Wiersze z wojny” Borysa Humeniuka. O sposobach przedstawienia Majdanu i wojny na Donbasie w literaturze porozmawiają Włodzimierz Sztokman (tłumacz „Lotniska”), Aneta Kamińska (tłumaczka „Wierszy z wojny”), pisarka Ołeksandra Iwaniuk oraz literaturoznawca Evgen Sobol.

Czytaj dalej

Літературне зображення Майдану і війни на Донбасі

26 жовтня о 18.00 в Українському Домі у Варшаві (вул. Заменґофа 1) відбудеться дискусія на тему “Літературне зображення Майдану і війни на Донбасі”. У розмові візьмуть участь Володимир Штокман, Анета Камінська, Олександра Іванюк та Євген Соболь.

Українська література змагається з описом невисловлюваного, себто досвіду Майдану та війні на Донбасі. В Україні виходить багато книжок на цю тему, але на жаль польський читач нічого про них не знає. Винятком є тільки повість “Аеропорт” Сергія Лойко і “Вірші з війни” Бориса Гуменюка. Про способи зображення Майдану та війни на Донбасі у літературі порозмовляють Володимир Штокман (перекладач “Аеропорту”), Анета Камінська (перекладачка “Віршів з війни”), письменниця Олександра Іванюк та літературознавець Євген Соболь.

Czytaj dalej

Парадокси праці перекладача

Інтерв’ю, яке кореспондент польського видання Nowa Europa Wschodnia Євґеніуш Соболь провів з Анетою Камінською (Aneta Kamińska) – польською поеткою і перекладачкою нової української літератури.

– Як ти захопилася українською поезією?

– Певним чином випадково. 2003 року я зустріла у Варшаві українську поетку та перекладачку Маріанну Кіяновську. Саме вона переконала мене на цю – здавалося тоді – неможливу справу: я не знала ні української мови, ні української літератури. Та й узагалі, небагато знала про саму Україну. Спочатку я працювала з Андрієм Поритком – перекладачем польської літератури, а приватно: чоловіком Кіяновської. Я почала підтримувати контакти з тамтешніми митцями та активно брати участь у львівському літературному житті. Це допровадило до того, що я чимраз більше захоплювалася українською поезією. У школі я вивчала російську мову, тож трохи розуміла українську: я могла читати, а незабаром уже була в стані самостійно вирішувати щодо свого варіанти перекладу. Тоді мало хто цікавився Україною. Увага до неї зросла щойно після Помаранчевої революції, а це вже було на зламі 2004 та 2005 років.

– Як оцінюєш сучасний стан української поезії? Чи відбувається там зниження читацької аудиторії, як у Польщі?

Czytaj dalej

Eugeniusz Sobol: Opowiadanie „Torba” w Antologii współczesnych polskich opowiadań 2017

Wydawnictwo „Forma” opublikowało „Antologię współczesnych polskich opowiadań 2017”, w której znalazło się m. in. opowiadanie „Torba” Eugeniusza Sobola. „Autor stworzył bardzo zjadliwą i jakże trafną satyrę na współczesną Polskę, w której humaniści są zagrożeniem dla kapitalistycznego systemu” – przeczytamy w „Posłowiu”.

Książka jest do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa „Forma”

http://www.wforma.eu/2017-antologia-wspolczesnych-polskich-opowiadan.html

Polsko-ukraińska integracja poprzez literaturę

Przez cały 2017 roku, przy wsparciu Fundacji „Nasz Wybór”, w Ukraińskim Domu w Warszawie odbywać się będą przedsięwzięcia integracyjne, które mają służyć osiągnięciu polsko-ukraińskiego porozumienia poprzez literaturę. Rezultatem „Integracji poprzez literaturę” będzie publikacja dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii „Ukraińska nadzieja”.

Pomysł opublikowania antologii przerodził się w duży projekt. Jego kurator – pisarz, krytyk literacki i naukowiec Eugeniusz Sobol mówi, że ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na stworzenie projektu była akcja „Czytamy dla Ukrainy”, która odbyła się już w lutym 2014 roku w Gdańsku.

– Po Majdanie w sieciach społecznościowych nastąpiła istna eksplozja poetyckiej twórczości – poeci walczyli z reżimem Janukowycza przy użyciu wierszy. Zauważyłem, że polscy poeci także nie są obojętni wobec Majdanu, piszą podobne wiersze. Przetłumaczyłem na ukraiński kilka wierszy poetów z Gdańska – wyszły drukiem w antologii „Nebesna Sotnia”, pod redakcją Łesi Woroniuk w wydawnictwie „Bukrek” w Czerniowcach. Wybrane wiersze z tej antologii autorstwa ukraińskich poetów ukazały się następnie w poznańskim czasopiśmie „Czas Kultury”. W tym samym roku postanowiliśmy rozszerzyć projekt i wspólnie z poetkami Bożeną Ptak, Ewą Miłek i Andrzejem Facem ogłosiliśmy konkurs skierowany do polskich i ukraińskich poetów, zatytułowany „Ukraińska nadzieja”. Wiersze miały dotyczyć Ukrainy bądź być napisane pod wrażeniem wydarzeń na Majdanie. Nadesłano wiele utworów, wyłoniliśmy zwycięzcę, jednak nie znaleźliśmy środków na wydanie antologii. W 2016 roku moją ideę polsko – ukraińskiej współpracy poprzez literaturę wsparła prezes Fundacji „Nasz Wybór” Myrosława Keryk. Zaproponowała, aby antologia stała się częścią większego projektu pod nazwą „Integracja poprzez literaturę”. Otrzymaliśmy dofinansowanie od miasta Warszawa. Byłem przyjemnie zaskoczony, ponieważ, szczerze mówiąc, straciłem już wiarę, że uda się opublikować antologię – mówi Eugeniusz Sobol.

Czytaj dalej