Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji

Książka ta jest przewodnikiem po lekturach o tematyce wschodniej, które ukazywały się na polskim rynku wydawniczym w ciągu ostatniego dziesięciolecia, oraz prezentuje kilka najciekawszych nowości z Ukrainy. Składa się z trzech części – literackiej, reportażowej i historycznej. Niektóre teksty opublikowano po raz pierwszy w języku polskim, gdyż autor pisał je dla anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” oraz wydawanego po rosyjsku czasopisma „Nowaja Polsza”. Książka ma polifoniczny charakter, polegający na zderzeniu się ze sobą głosów autorów z różnych krajów, starających się odpowiedzieć na fundamentalne pytania związane z problematyką tożsamości i poszukiwaniem swego miejsca w Europie.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Wydawnictwa Adam Marszałek pod linkiem

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Spis treści

Czytaj dalej „Eugeniusz Sobol, Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”

Reklamy

Leszek Biernacki, „Gdy wieje wiatr historii…” Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976-1980

W kwietniowym numerze „Nowych Książek” 4/2015 ukazała się recenzja Eugeniusza Sobola „Studenci i Solidarność” – omówienie książki Leszka Biernackiego, „Gdy wieje wiatr historii…” Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976-1980″ (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014). „Plusem opracowania Leszka Biernackiego jest – poza opisem działalności Studenckich Komitetów Solidarności i Ruchu Młodej Polski – szereg ciekawych informacji o ówczesnych preferencjach politycznych znanych osobistości. Czytelnik dowiaduje się na przykład, że związany z WZZ Lech Kaczyński odwoływał się do przedwojennej PPS. Z kolei Donald Tusk w tamtym okresie ulegał fascynacji poglądami Korwina-Mikkego. Przeczytamy także o studenckich latach Aleksandra Kwaśniewskiego, który był działaczem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich na Uniwersytecie Gdańskim, czy opozycyjnym epizodzie w życiu pisarza Pawła Huellego” (fragment recenzji).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Janusz Przemysław Ramotowski „Przem”, Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły

We wrześniowym numerze „Nowych Książek” 9/2014 ukazała się recenzja Eugeniusza Sobola „Walka pokojowa czy zbrojny opór?” o książce Janusza Przemysława Ramotowskiego „Przema” „Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły” (Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2013). „Przywołane przez Ramotowskiego fakty godzą przede wszystkim w wyobrażenie o pokojowym i bezkonfliktowym charakterze polskiej transformacji ustrojowej. Grupy Oporu, Solidarność Walcząca temu przeczą. A SB bezlitośnie zwalczało walczących. Opozycjoniści byli porywani przez funkcjonariuszy, bici, torturowani podczas przesłuchań, nad zatrzymanymi znęcano się psychicznie. Autor obarcza winą aparat państwa komunistycznego za śmierć Jadwigi Kryńskiej oraz Piotra Mazurka, których esbecki terror doprowadził do samobójstwa. Działalność grup oporu oraz szeroki oddźwięk, jaki w społeczeństwie wzbudzały ich akcje, stanowiły dla władz czytelny sygnał, że wprowadzając stan wojenny tak i nie udało się zniszczyć opozycji i zastraszyć Polaków” (fragment recenzji).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Ludwika Wujec, Michał Sutowski, Związki przyjacielskie

W czerwcowym numerze „Nowych Książek” 6/2014 ukazała się recenzja Eugeniusza Sobola „Subiektywnie o Solidarności i nie tylko” o książce Ludwiki Wujec i Michała Sutowskiego „Związki przyjacielskie” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014): „Na książki typu wywiad rzeka wciąż istnieje popyt. Ludwika Wujec prezentuje się w tej rozmowie jako osoba o ugruntowanej samoświadomości, a zarazem pełna empatii. Swobodna forma rozmowy, wolnej od akademizmu i zawiłej terminologii uatrakcyjniają lekturę i lepiej pomagają zapamiętać wiele faktów niż sążniste wykłady. Jednak zabrakło mi w tej książce osadzenia ruchu Solidarności w szerszym kontekście przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej” (fragment recenzji).

Cały tekst w języku polskim znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html