Spis publikacji

Książki

„Killer” (zawiera opowiadania „Killer”, „Duch Solidarności”, „Granica”, „Powrót”. „Powołanie”), Wydawnictwo Forma, Fundacja Literatury im. Henryka Berezy, Szczecin-Bezrzecze, 2012.

„Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.

„Mozaika Europy Wschodniej. Wybór esejów i recenzji”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Opowiadania

Proza, miniatury literackie „Artysta”, „Peregrynacja”, „Spacer”, Topos 4-5/2003

Opowiadania „Powołanie”, „Marsylianka”, Topos 6/2004

Opowiadanie „Granica”, Topos 6/2008

„Killer” (fragment), Odra 1/2011

„Killer” (fragment), Bliza 4 (5) 2010

„Killer” (fragment), KZO – Korespondencja z ojcem 17/2010

Opowiadanie „Wzorowa komsomołka”, Wiadomości Literackie 1/2013

Opowiadanie „Torba”, „Antologia współczesnych polskich opowiadań 2017”, Wydawnictwo „Forma” 2017

Publikacje naukowe

„Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza w ocenie rosyjskich i ukraińskich badaczy”, „Pamiętnik Literacki” 2006 z. 2

„Podróże Jarosława Iwaszkiewicza na Ukrainę w okresie powojennym”, w: „Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń”, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej, O. Płaszczewskiej, Universitas, Kraków 2006

„Mit włoski w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Błoka”, w: „Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej”, pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Poznań 2007

„Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza”, w: „Polonistyka bez granic”, t. 1 „Wiedza o literaturze i kulturze”, pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza, Universitas, Kraków 2010

„Puszkin Andrzeja Turczyńskiego” – recenzja książki Andrzeja Turczyńskiego „Ten szalony pan Puszkin. Słowo o udręce”, Colloquia Litteraria 6/2009, półrocznik Instytutu Filologii Polskiej UKSW

Strona internetowa ukraińskiej sekcji Asocjacji Europejskich Dziennikarzy: Поездки Ярослава Ивашкевича в Украину за послевоенный период (skrócona wersja referatu „Podróże Jarosława Iwaszkiewicza na Ukrainę w okresie powojennym”). www.aej.org.ua/History/1642.html

„Dokąd prowadzi polityka historyczna? Uwagi na marginesach książki Pawła Smoleńskiego „Pochowek dla rezuna”, w: „Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli” pod red. Joanny Karbarz-Wilińskiej, Magdaleny Nowak, Tadeusza Sucharskiego, Gdańsk-Słupsk 2015

„Rosyjskie wiersze polskich poetów: Bolesław Leśmian i Jarosław Iwaszkiewicz”, w: „Leśmian w Europie i na świecie”, pod red. Żanety Nalewajk, Magdaleny Supeł, Wydawnictwo UW, Warszawa 2019.

Publicystyka, artykuły ,recenzje, wywiady

Blog w „Nowej Europie Wschodniej”

Język czy legiony? – opinia dotycząca sytuacji po wyborach na Ukrainie

Quo vadis, Zełenski?– refleksje przed II turą wyborów na Ukrainie

A po co w ogóle był ten Majdan? – analiza sytuacji wyborczej na Ukrainie.

Portrety dwóch ukraińskich prezydentów – recenzja książek Zbigniewa Parafianowicza i Michała Potockiego Wilki żyją ponad prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę oraz Kryształowy fortepian. Zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki

Kulisy Majdanu – recenzja książki Majdan w pierwszej osobie. 45 historii Rewolucji Godności.

Kwestia tożsamości a wojna – recenzja książki Aleksandra Mamałuja Dziennik wojenny 2014–2015.

Niezagojona rana Iłowajska – recenzja książki Romana Zinenki Iłowajski dziennik.

Ukraiński wywiad obywatelski – recenzja książki Grupy „Informacyjny Opór”: Dmitrij Tymczuk, Jurij Karin, Konstantin Maszowiec, Wiaczesław Gusarow, Inwazja na Ukrainę. Kronika rosyjskiej agresji.

Gazeta Wyborcza

„Putin dzisiaj przegrał. Rosja nie wytrzyma izolacji na arenie międzynarodowej” – Gazeta Wyborcza-Trójmiasto, data publikacji 17.03.2014.  Artykuł o referendum na Krymie

„Ukraińska sprzątaczka to taki sam stereotyp jak polski hydraulik”  – Aleksandra Kozłowska rozmawiała z Eugeniuszem Sobolem, Gazeta Wyborcza-Trójmiasto, data publikacji 22.03.2014 link

Poeci o Ukrainie. Ruszył konkurs Ukraińska Nadzieja – Gazeta Wyborcza-Trójmiasto, data publikacji 5.12.2014

Ukrainiec, Hindus, Turek, Uzbeczka… Boże Narodzenie niejedno ma imię – Gazeta Wyborcza-Trójmiasto, data publikacji 24.12.2014

Polsko-ukraińska integracja poprzez literaturę – portal „NaszWybir.pl”, dostęp .

Literatura dla polsko-ukraińskiej zgody – rozmowa w Programie II Polskiego Radia (dostęp 12.04.2017)

Rozmowa o antologii „Ukraińska Nadzieja” – Polskie Radio Szczecin (dostęp 17.12.2017)

Tygodnik Powszechny

Polacy patrzą na Wschód – Tygodnik Powszechny nr 31 (3238) z 31 lipca 2011. Omówienie książek współczesnych polskich reporterów piszących o Wschodzie.

Поляки смотрят на Восток  (przekład artykułu na język rosyjski)

New Eastern Europe

„Shevchenko Demythologised” – a review of “The Unknown Shevchenko. Essays on the Poet’s Symbolic Autobiography and Reception” by George G. Grabowicz, New Eastern Europe 1/2015

„Russia’s Club Law” – review of „Putin’s Democratorship: A man of power and his system” by Boris Reitschuster, New Eastern Europe 6/2015

„Ukraine’s own Stalingrad” – review of „Airport” by Sergei Loiko, New Eastern Europe 2/2016 (tekst w języku polskim):

https://poezja.wordpress.com/2016/05/20/siergiej-lojko-lotnisko/#more-1014

Nowe Książki

„Polski mit demokratycznej Rosji” – recenzja książki Tatiany Kosinowej „Polski mit. Polska w oczach sowieckich dysydentów”, Nowe Książki 11/2012

“Habsburski mit” – recenzja książki Emila Brixa “Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice”, Nowe Książki 3/2013

„Subiektywnie o Solidarności i nie tylko” – recenzja książki Ludwiki Wujec i Michała Sutowskiego „Związki przyjacielskie”, Nowe Książki 6/2014

„Walka pokojowa czy zbrojny opór?” – recenzja książki Janusza Przemysława Ramotowskiego „Przema” „Sto razy głową w mur. Historia tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły”, Nowe Książki 9/2014

„Romantyczny Anglik na Bliskim Wschodzie” – recenzja książki Scotta Andersona „Lawrence z Arabii”, Nowe Książki 2/2015.

„Studenci i Solidarność” – recenzja książki Leszka Biernackiego, „Gdy wieje wiatr historii…” Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976-1980″, Nowe Książki 4/2014

„Życie i śmierć Stalina” – recenzja książkę Edwarda Radzińskiego „Apokalipsa Koby. Wspomnienia przyjaciela Stalina”, Nowe Książki 6/2015

„Trauma Lebensbornu” – recenzja książki Dorothee Schmitz-Köster i Tristana Vankanna „Dzieci Hitlera. Losy urodzonych w Lebensborn”, Nowe Książki 7/2015

Twórczość

“Oswajanie tragedii” – recenzja książki Swietłany Aleksijewicz “Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości”, Twórczość, 2/2013

“Antologia niespełnionych marzeń Ukraińców”- recenzja  Antologii „Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska” (wybór i opracowanie Aneta Kamińska), Twórczość 6/2013

„Białoszewski i sztuką” – recenzja książki Anny Śliwy „Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego”, Twórczość 12/2014

Nowa Europa Wschodnia

„Mała rewolucja w rosyjskim wagonie” – recenzja książki Natalii Kluczariowej „Wagon Rosja”, Nowa Europa Wschodnia 1/2011

„Antyutopia rosyjskiej egzotyki” – recenzja książki Daniela Kaldera „Dziwne teleskopy”, Nowa Europa Wschodnia 2/2011

„Dostojewski i agonia Zachodu” – recenzja książki Czesława Miłosza „Rosja. Widzenia transoceaniczne” tom I, „Dostojewski — nasz współczesny”, Nowa Europa Wschodnia 3-4/2011

„Gaumardżos, czyli tęsknota za sarmacką wolnością” – recenzja książki Anny Dziewit-Meller i Marcina Mellera „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, Nowa Europa Wschodnia 5/2011

„Sławni Polacy w Petersburgu” – recenzja książki Ewy Ziółkowskiej „Petersburg po polsku”, Nowa Europa Wschodnia 6/2011

„Demaskator mitów” – recenzja książki Lwa Szylnika „Czarne dziury historii Rosji”, Nowa Europa Wschodnia 1/2012

„Antologia mrocznych opowieści” – recenzja antologii współczesnej prozy rosyjskiej „Moskwa Noir”, pod red. N. Smirnowej i Ju. Gourmen, Nowa Europa Wschodnia 2/2012

Gogol, Moskwa i Lipatow” – omówienie numerów tematycznych czasopism (Literatura na Świecie 1-2/2012; Zeszyty Literackie 1/2012; Herito 6 / 1/2012), poświęconych Rosji i literaturze rosyjskiej, Nowa Europa Wschodnia, wydanie internetowe

„Rosja, marksizm i gospodarka światowa” – recenzja książki Borysa Kagarlickiego “Imperium peryferii. Rosja i system światowy”, Nowa Europa Wschodnia 1/2013

„Hołd prawdzie” – recenzja książki Piotra Mitznera “Droga do Rosji”, Nowa Europa Wschodnia 2/2013

„Filozofia miłości Iwana Bunina” – recenzja książki Iwana Bunina “Późna godzina. Opowiadania emigracyjne i Nieszczęsne dni (dziennik z lat 1918-1919)”. Wybór, przekłady i komentarze Renaty Lis. Nowa Europa Wschodnia 3-4/2013

„Ukraina i diabeł” – recenzja książki Francesca M. Cataluccio „Czarnobyl”, Nowa Europa Wschodnia 5/2013

„Ciemna strona Armii Czerwonej” – recenzja książki Nikołaja Nikulina “Sołdat”, Nowa Europa Wschodnia 1/2014

„Wielki inkwizytor” bolszewickiej Rosji” – recenzja książki Sylwii Frołow „Dzierżyński. Miłość i rewolucja”, Nowa Europa Wschodnia 3-4/2014

Antologia bólu i pocieszenia” – recenzja antologii wierszy o Majdanie „Niebiańska Sotnia” (Небесна Сотня. Антологія майданівських віршів)

„Pierwsza komunia” – recenzja książki Igora T. Miecika „Katiusza z bagnetem. 14 sekretów ZSRR”, Nowa Europa Wschodnia 6/2014

„Majdan Jurija Andruchowycza” – recenzja książki „Szcze ne wmerła i nie umrze”, rozmowy Pawła Smoleńskiego z Jurijem Andruchowyczem, Nowa Europa Wschodnia 3-4/2015

„Po obu stronach barykady” – recenzja książki Jekatieriny Siergackowej, Artioma Czapaja i Władimira Maksakowa „Wojna na trzy litery. Kronika konfrontacji w reportażach i relacjach świadków”, Nowa Europa Wschodnia 5/2015

„Iłowajsk jako symbol porażki” – recenzja książki Jewhena Położija „Iłowajsk. Opowieści o prawdziwych ludziach”, Nowa Europa Wschodnia 6/2015

„Kulisy Majdanu” – recenzja książki Soni Koszkinej „Majdan. Nieopowiedziana historia”, Nowa Europa Wschodnia 1/2016

„Na pograniczu rzeczywistości i fikcji” – recenzja książki Andrieja Caplienki „Kniga pieriemien. Istorii s pieriedniego kraja”, Nowa Europa Wschodnia 1/2017

Paradoksy pracy tłumacza. Z Anetą Kamińską rozmawiał Eugeniusz Sobol. Nowa Europa Wschodnia – wydanie internetowe. (przekład i przedruk wywiadu na ukraińskim portalu Zaxid.net: Парадокси праці перекладача )

„Doniecka groteska” – recenzja książki Władimira Rafiejenki „Dołgota dniej. Gorodskaja bałłada”, Nowa Europa Wschodnia 1/2018

Naszwybir.pl

Janusowe oblicze Odessy – recenzja książki Charlesa Kinga „Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów”.

Янусове обличчя Одесси – recenzja książki Charlesa Kinga „Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów”.

Ciemne oblicze Polski – recenzja książki Pawła Smoleńskiego „Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła”.

Темне обличчя Польщі – recenzja książki Pawła Smoleńskiego „Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła”.

Wiadomości Literackie

“Polak, Europejczyk czy Wschodnioeuropejczyk?” – tekst poświęcony „Dziennikom” Jarosława Iwaszkiewicza (t. I- III), “Wiadomości Literackie” 2/2013

“Poeta i zło” – recenzja tomu wierszy “Pomiędzy” Tadeusza Dąbrowskiego, Wiadomości Literackie nr 7/2013

Новая Польша (Nowaja Polsza)

Польский взгляд на русский эрос („Polskie spojrzenie na rosyjskiego erosa”) – recenzja książki Izabelli Malej „Eros w symbolizmie rosyjskim. Filozofia – literatura – sztuka”), Nowaja Polsza 4/2009

„Сопот – город артистов и исскуства” („Sopot miasto artystów i sztuki”) – Nowaja Polsza 7-8/2009

„Шекспир и Гданьск”(„Szekspir i Gdańsk”) – o Gdańskim Festiwalu Szekspirowskim, Nowaja Polsza 11/2009

„Как поляки описывают Россию” („Jak Polacy opisują Rosję”) – relacja ze spotkań, które odbyły się w ramach festiwalu „Pora reportażu”, Nowaja Polsza 12/2009

„Мандельштам поэта из Милянувка” („Mandelsztam poety z Milanówka”) – recenzja wyboru wierszy Osipa Mandelsztama „44 wierszy i kilka fragmentów” w przekładzie Jarosława Marka Rymkiewicza, Nowaja Polsza 2/2010

„Российская мозаика” („Rosyjska mozaika” ) – recenzja książki Jacka Hugo-Badera „Biała gorączka”, Nowaja Polsza 3/2010

„Свобода поэзии в вольном городе” („Wolność poezji w wolnym mieście”) – relacja z I edycji festiwalu Europejski Poeta Wolności, Nowaja Polsza 4/2010

„Сталин, Сартр и правда о Гулаге” („Stalin, Sartre i prawda o Gułagu”) – recenzja książki Dariusza Tołczyka „Gułag w oczach Zachodu”, Nowaja Polsza 5/2010

„Райская долина” тоски по Советском Союзе” („Rajska dolina” tęsknoty za Związkiem Radzieckim) – recenzja książki Jacka Hugo-Badera „W rajskiej dolinie wśród zielska”, Nowaja Polsza 6/2010

„Россия и Украина на страницах польских журналов” („Rosja i Ukraina na łamach polskich czasopism”), Nowaja Polsza 5/2011

„Три книжки о Кавказе” („Trzy książki o Kaukazie”) – recenzja książek Wojciecha Góreckiego „Planeta Kaukaz” i „Toast za przodków”, Iwony Kaliszewskiej i Macieja Falkowskiego, „Matrioszka w hidżabie. Reportaże z Dagestanu i Czeczenii”, Nowaja Polsza 10/2011

Очерки о русской литературе („Szkice o literaturze rosyjskiej”) – recenzja książki Piotra Fasta „Rozumem Rosji nie ogarniesz…. Szkice o książkach”, Nowaja Polsza 11/2011

„Сибирский мессия” („Syberyjski mesjasz”) – recenzja książki Jędrzeja Morawieckiego „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie”, Nowaja Polsza 2/2012

Колыма („Kołyma”) – recenzja książki Jacka Hugo-Badera „Dzienniki kołymskie”, Nowaja Polsza 4/2012

Лицо новой России в фотографиях Рафала Миляха („Twarz nowej Rosji w fotografiach Rafała Milacha” – recenzja wystawy  Rafała Milacha „7 pokoi” (Zachęta, 25.02 – 1.04.2012), Nowaja Polsza 5/2012

Метафизика Севера у Мариуша Вилька („Metafizyka Północy Mariusza Wilka”) – recenzja książki Mariusza Wilka „Lotem gęsi. Dzien­nik pół­nocny”, Nowaja Polsza 6/2012

Благородная идеалистка и подлый предатель („Szlachetna idealistka i podły zdrajca”) – recenzja książki Richarda Pipesa “Zamachowcy i zdrajcy. Z dziejów terroru w carskiej Rosji”, Nowaja Polsza 7-8/2012

Мандельштам и революция („Mandelsztam i rewolucja”) – recenzja książki Ryszarda Przybylkiego „Odwieczna Rosja. Mandelsztam w roku 1917”, Nowa Polsza 1/2013

Современные святые и мученики („Współcześni święci i męczennicy”) – recenzja książki Ludwiga Mehlhorna „Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku”, Nowaja Polsza 3/2013

Обзор Интернета – Przegląd Internetowy portali i blogów poświęconych tematyce wschodniej (nr 1), Nowaja Polsza 7-8/2013

Обзор Интернета – Przegląd Internetowy portali i blogów poświęconych tematyce wschodniej (nr 2), Nowaja Polsza 11/2013

Красноярск зеро – recenzja książki „Krasnojarsk Zero” Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego, Nowaja Polsza 12/2013

Городской текст Якутска – recenzja zbioru reportaży Michała Książka „Jakuck. Słownik miejsca”, Nowaja Polsza 6/2014

III Фестиваль „Европейский поэт свободы” – relacja z II edycji Festiwalu Europejski Poeta Wolności, Nowaja Polsza 6/2014

Россия, Беларусь и Украина на страницах польских журналов („Rosja, Białoruś i Ukraina na łamach polskich czasopism”), omówienie numerów tematycznych „Odry”, „Opcji”, „Czasu kultury” oraz „Blizy”, Nowaja Polsza 7-8/2014

Абхазский узел – recenzja książki „Abchazja” Wojciecha Góreckiego, Nowaja Polsza 9/2014

Малое приграничное движение — большие перспективы. С мэром города Гданьска Павлом Адамовичем беседовал Эугениуш Соболь – Mały ruch graniczny – duże perspektywy. Z prezydentem Miasta Gdańska rozmawiał Eugeniusz Sobol, Nowaja Polsza 10/2014

Российские очерки и репортажи Игоря Мечика – recenzja książek Igora Miecika „14:57 do Czyty. Reportaże z Rosji” oraz „Katiusza z bagnetem. 14 sekretów ZSRR”, Nowaja Polsza 12/2014

Россия — страна противоречий и контрастов – recenzja książki Barbary Włodarczyk „Nie ma jednej Rosji”, Nowaja Polsza, 2/2015

Две книги об Александре Лукашенко – recenzja książek „System Białoruś” Andrzeja Poczobuta oraz „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji” Andrzeja Brzezieckiego i Małgorzaty Nocuń, Nowaja Polsza, 5/2015

Бунин на чужбине – recenzja książki Renaty Lis „W lodach Prowansji. Bunin na wygnaniu”, Nowaja Polsza 10/2014

Революционные идеалисты – recenzja książki Sylwii Frołow „Bolszewicy i apostołowie. Osiem portretów”, Nowaja Polsza 1/2016

Польский номер «Вестника Европы» – omówienie numeru tematycznego Wiestnika Jewropy „Polska. 25 lat wolności – epoka przemian”, Nowaja Polsza 1/2016

Автобиография и война – recenzja książki Igora Miecika „Sezon na słoneczniki”, Nowaja Polsza 3/2017

В поисках „Другой России” – recenzja książek Piotr Mitzner „Warszawski „Domek w Kołomnie”; Piotr Mitzner „Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa”; Dymitr Fiłosofow, „Pisma wybrane”, t. 1, Trudna Rosja (1900–1916), t. 2, Rosjanin w Polsce (1920–1936). Wybór i opracowanie Piotr Mitzner, przekład Halyna Dubyk, Ewangelina Skalińska, Robert Szczęsny, Nowaja Polsza 4/2017

Тайны сталинских чисток. О книге Рафала Блюта – recenzja książki Rafała Marcelego Blütha „Likwidacja kremlowskiej elity oraz inne pisma sowietologiczne 1933 — 1938”, Nowaja Polsza 10/2017.

Размышления о современных революциях – recenzja książek Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz „Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje” i Grzegorza Szymanika „Motory rewolucji”, Nowaja Polsza 11/2017

Интимная биография Ярослава Ивашкевича – recenzja publikacji Radosława Romaniuka „Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza”, t. 1-2. Nowaja Polsza 5/2018

Неизвестные аспекты голодомора – recenzja książki Anne Applebaum „Czerwony głód”, Nowaja Polsza 6/2018

Украинское наследие парижской „Культуры” – recenzja książki „Kultura – Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych. Ukraina w „Kulturze” 1947 – 2000”, wybór, opracowanie i posłowie Bogumiły Berdychowskiej, Nowaja Polsza 7-8/2018

Нова Польща 2014 – спеціальний український номер

„Сучасні святі і мученики”. Про книгу Людвіга Мельхорна „Відкидаючи брехню. З історії опору і антитоталітарної опозиції в XX столітті” – recenzja książki Ludwiga Mehlhorna „Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku”

Miesięcznik Odra

„Europa nad Morzem Czarnym” – recenzja książki „Odessa – transfer. Reportaże znad Morza Czarnego”, pod red. Kathariny Raabe i Moniki Sznajderman, Odra 7/8 2010

Recenzja książki Sany Krasikov „Jeszcze rok”, Odra 9/2011

Recenzja książki Zachara Prilepina „Patologie”, Odra 10/2011

“Proeuropejskie aspiracje” – relacja z Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Meridian Czernowitz” i XX Lwowskiego Forum Wydawców, Odra 11/2013

“Europa z widokiem?” – relacja z konferencji “Europa z widokiem na przyszłość”, Odra 1/2014

“Z Gombrowiczem na Wschód” – recenzja książki Ziemowita Szczerka „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”, Odra 3/2014

„O Euromajdanie w Gdańsku” – relacja z debat o Ukrainie, które w styczniu i marcu 2014 r. odbyły się w Gdańsku, „Odra” 4/2014″

„III edycja Festiwalu Europejski Poeta Wolności” – relacja z festiwalu „Odra” 6/2014

„Spełnione marzenia II RP” – recenzja książki Ziemowita Szczerka „Rzeczpospolita zwycięska. Alternatywna historia Polska”, Odra 12/2014

„O niewyrażalności wojny” – recenzja antologii „Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” (wybór, przekład, wstęp Anety Kamińskiej), Odra 7-8/2015

„Pisarz a wojna” – recenzja książki Wasyla Słapczuka „Księga zapomnienia”, Odra 9/2015

Recenzja książki Andrieja Siniawskiego „Rosyjska inteligencja”, Odra 9/2015

Recenzja książki Wojciecha Borosa „Pies i pan”, Odra 10/2015

„Maskarada, czyli taniec nad przepaścią” – recenzja książki Petera Pomerantseva „Jądro dziwności”, Odra 2/2016

„Biały kruk” – recenzja książek: Dymitr Fiłosofow „Pisma wybrane, t. 1, Trudna Rosja (1900 – 1916), t. 2, Rosjanin w Polsce (1920 – 1936)”;  Piotr Mitzner „Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa”, Odra 11/2016

„Umiędzynarodowienie Leśmiana” – recenzja książki Żanety Nalewajk „Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne”, Odra 12/2016

„Ukraińska apokalipsa” – recenzja książki Ziemowita Szczerka „Tatuaż z tryzubem”, Odra 1/2017

„Poeta na wojnie” – recenzja zbioru poezji Borysa Humeniuka „Wiersze z wojny” (przeł. Aneta Kamińska), „Odra” 11/2017

Recenzja książki „Psewdonimy russkogo zarubieżja. Matieriały i issledowanija”, pod red. M. Schruby i O. Korostelewa, „Odra” 11/2017

Przezwyciężenie smutku – recenzja książki Andrija Lubki „Pokój do smutku”, Odra 12/2018.

Relacja z 25. Lwowskiego Forum Wydawców, Odra 12/2018.

Recenzja książki Mykoły Riabczuka „Poprzednie życie”, Odra 4/2019.

Gdyński Kwartalnik Artystyczny Bliza

„Prowincjonalna powieść o artyście” – recenzja książki Daniela Odiji „Kronika umarłych”, Bliza 2(3) 2010

„Wiara i rozum. O eseistyce Czesława Miłosza” – Bliza 1 (6) 2011

„Iwaszkiewicz non-fiction” – recenzja książki Marka Radziwona „Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie”, Bliza 2 (7) 2011

„Mesjanizm i rewolucja. Polska i Rosja w tekstach rosyjskich symbolistów – Zinaidy Gippius i Aleksandra Błoka” – Bliza 4 (9) 2011

„Czesław Miłosz i literatura rosyjska”, ( O zbiorze esejów Miłosza “Rosja. Widzenia transoceaniczne”, t. I i II) – Bliza 2 (15) 2013

„Josif Brodski i jego Muza” – Bliza 2 (19) 2014

„W poszukiwaniu innej Rosji” – recenzja książki Piotra Mitznera „Warszawski „Domek w Kołomnie”, Bliza 4 (21) 2014

„Wileńskie pielgrzymowanie” – recenzja książki Herkusa Kunčiusa „Litwin w Wilnie”, Bliza 2(23) 2015

„Intymne życie Anny Achmatowej” – recenzja książki  Anny Piwkowskej „Achmatowa, czyli Rosja”, Bliza 3(24) 2015

Dwumiesięcznik Literacki Topos

„Czarna antyidylla totalitaryzmu” – recenzja książki Herty Müller „Sercątko”, Topos 6/2003

„Pisanie Bitnera” – recenzja książki „Piszę” Dariusza Bitnera, Topos 1/2/2004

„Iwaszkiewicz mistyczny” – recenzja książki Piotra Mitznera „Na progu. Doświadczenie religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza”, Topos 3-4 2004

„Epika Pomorza” – recenzja książki Stanisława Janke „Piękniewo”, Topos 4/2005

„Misteria Iwaszkiewiczowskie” – recenzja książki Andrzeja Turczyńskiego „Pan Bóg, pisarz i diabeł. Wstęp do teodycei Jarosława Iwaszkiewicza”, Topos 5-6/2005

„Niespełniona przyjemność życia” – recenzja książki Rafała Wojasińskiego „Przyjemność życia”), Topos 1-2/2006

„Miłość w stylu les” – recenzja książki Ewy Schilling „Głupiec”, Topos 4/2006

„Rezydenci w Sopocie” – recenzja książki Adama Ubertowskiego „Rezydenci”, Topos 1-2/2007

„Powieść autobiograficzna Andrzeja Brauna” – recenzja książki Andrzeja Brauna „Cyrograf”, Topos 4/2007

„Filmowy świat Joanny Pawluśkiewicz” – recenzja książek Joanny Pawluśkiewicz „Pani na domkach” oraz „Telenowela”, Topos 5/2009

„Polak z podziemia w stalinowskiej Rosji” – recenzja książki Andrzeja Mandaliana „Czerwona Orkiestra”, Topos 6/2010

„Subiektywna antologia” – recenzja antologii „Wykonano w Polsce. Wiek XX”. Przekłady Andrzeja Bazylewskiego, Topos 6/2010

„Kaukaski wulkan” – recenzja książki Wojciecha Góreckiego „Planeta Kaukaz”, Topos 3/2011

„Rumuński stalinizm bez Stalina” – recenzja książki Vladimira Tismaneanu „Stalinizm na każdą okazję. Polityczna historia rumuńskiego komunizmu”, Topos 3/2011

W „Toposie” pisałem w notach krytycznych o książkach takich autorów jak: Jáchym Topol, Bogdan Świecimski, Grzegorz Strumyk, John Banville, Wiesław Trzeciakowski, Mirosław Nahacz, Adam Pluszka, Tadeusz Sucharski, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Michal Hvorecký, Agnieszka Drotkiewicz, Zbigniew Masternak.

KZO – Korespondencja z ojcem

“Bałkańska powieść dresiarska” – recenzja książki Gorana Vojnovicia “Czefurzy raus!” (Korespondencja z ojcem nr 18-19/2010)

Przekłady

Z języka ukraińskiego na język polski:

Jarosław Hrycak “Faktualna i kontrfaktualna historia pewnej lwowskiej szkoły”.  Bliza nr 2 (15) 2013.

Wiersze o Majdanie: Łesia Woroniuk, Antologia wierszy o Majdanie „Niebiańska Sotnia”; wiersze: Oleksander Andrijewski, Rewolucje w moim kraju; Mariana Kijanowska, Szelest śniegu w śniegu; Oleksij Byk, Kruszy się lód pod nogami i pęka; Switłana Kostiuk, tej zimy; Wasyl Machno, Lutowa elegia; Kateryna Bucka, Tak, jestem ekstremistką, faszystowską kurwą. Czas Kultury 5/2014 (182)

Ałła Tatarenko „Magiczna formuła Schulza. Poglądy literackie pisarza przez pryzmat autotematyzmu oraz interpretacje „schulzoidów”, Schulz-Forum 5/2015

Przekłady opublikowane w antologii „Ukraińska nadzieja” (Wydawnictwo Forma-Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa-Szczecin 2017):
Ołeksandr Andrijewski „*** Rewolucje w moim kraju zazwyczaj zaczynają się jesienią”; Ołena (Paszuk) Kycan „***30 listopada”; „*** siły pokojowe ochotnicy kontraktowi”; Jurij Izdryk „*** ciągle pada”; Olha Kis „Do pianisty Bohdana”; Ołeh Kocarew „*** Blada ślicznotka, rewolucjonistka”; Dmytro Łazutkin „Zaświeć, księżycu”; Andrij Woronow „Uchwała L. i K.”; Pawło Korobczuk „wiersz o powstaniu na ulicy Hruszewskiego”; Wołodymyr Chłopan „Czarny śnieg”; Wiaczesław Huk „Majdan”; Ołesia Mamczycz „*** W Meżyhirii na dworze”; Mariana Kijanowska „*** szelest śniegu w śniegu”; Ołeksandr Jarmoła „Drewniane tarcze”; Oksana Hłuska „W cichej żałobie”; Oksana Kowalowa „*** Jestem dymem płonącej opony”; Jana Ustymko „rzeka majdan”; Wasyl Machno „Lutowa elegia”; Andrij Lubka „*** Rzekł człowiek: „Nie zobaczę słońca”; Andrij Wołoszyn „*** nie jestem poetą, bo nie zginąłem”; Switłana Kostiuk „*** tej zimy”; Anastazja Iwanczenko „***Jesienią”; Wałentyna Popeluszka „Amulet”;

Z polskiego na ukraiński:

Маґдалена Гроховська, „Ґедройць зняв з мене горб”; Войцех Сікора, „Єжи Ґедройць та поворотний момент”, Нова Польща 2014 – спеціальний український номер.

Вірши: Патрик Зимний, Надія; Анджей Мествін, Україна, Україна; Божена Птак, За скільки євро.Небесна Сотня. Антологія майданівських віршів, упорядник Леся Воронюк, Видавництво Букрек, Чернівці 2014.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.