Projekt „Integracja poprzez literaturę”

nw-logo_zpsirv8wgzp

W 2017 roku Eugeniusz Sobol był pomysłodawcą i koordynatorem współfinansowanego przez m. st. Warszawę polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę” realizowanym przez Fundację „Nasz Wybór”.

Celem projektu “Integracja poprzez literaturę” było zwiększenie roli literatury w procesie porozumienia polsko-ukraińskiego. Jego nowatorstwo polegało na czynnym doskonaleniu zdolności literackich uczestników poprzez udział w warsztatach translatorskich oraz slamie. Dzięki temu migranci z Ukrainy potrafili lepiej zrozumieć Polskę, jej kulturę oraz odnaleźć własne miejsce w kraju. Polacy dowiadywali się o ukraińskiej literaturze, co spowodowało większe zainteresowanie życiem ich sąsiadów z Ukrainy.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Warszawy jako miasta otwartego oraz wielokulturowego. Organizatorzy zachęcili migrantów z Ukrainy do uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy, włączając ich w przestrzeń dialogu społecznego. Podsumowaniem projektu była publikacja polsko-ukraińskiej antologii „Ukraińska nadzieja”.

Informacje medialne o projekcie:

Program II Polskiego Radia

https://www.polskieradio.pl/8/410/Artykul/1751675,Literatura-dla-polskoukrainskiej-zgody

Polskie Radio Szczecin

http://radioszczecin.pl/249,632,posydenki-17122017-posluchaj-audycji

Fundacja „Nasz Wybór”

http://pl.naszwybir.pl/polsko-ukrainska-integracja-poprzez-literature/

Program cyklu spotkań, które odbyły się w ramach projektu „Integracja poprzez literaturę” w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamehofa 1).

9 marca
Taras Szewczenko na Majdanie. Jubileuszowe spotkanie z okazji 203. rocznicy urodzin poety.
Rozmowę z Katarzyną Jakubowską-Krawczyk poprowadził Eugeniusz Sobol. Pokaz slajdów Szewczenko na Majdanie.

https://poezja.wordpress.com/2017/03/09/taras-szewczenko-na-majdanie/

14 marca
Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina.
Rozmowę z Robertem Papieskim i Piotrem Mitznerem poprowadził Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/03/14/jaroslaw-iwaszkiewicz-i-ukraina/

7 kwietnia
Polsko-ukraiński slam poetycki
Prowadzenie: Wojciech Boros.

https://poezja.wordpress.com/2017/03/16/pierwszy-warszawski-polsko-ukrainski-slam/

20 kwietnia
Topografia Warszawy literackiej.
Z Anetą Kamińską i Dorotą Ryst rozmawiał Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/04/22/topografia-warszawy-literackiej/

26 kwietnia
Wieczór autorski Jacka Dehnela
Prowadzenie: Justyna Sobolewska.

https://poezja.wordpress.com/2017/04/22/wieczor-autorski-jacka-dehnela/

11 maja
Emigracja jako wyzwanie. O twórczości Czesława Miłosza
Z Andrzejem Franaszkiem, autorem książki „Miłosz. Biografia”, rozmawiali Tadeusz Dąbrowski i Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/05/06/emigracja-jako-wyzwanie-o-tworczosci-czeslawa-milosza/

13-14 maja
Polsko-ukraińskie warsztaty translatorskie
Prowadzenie: Aneta Kamińska.

https://poezja.wordpress.com/2017/03/31/polsko-ukrainskie-warsztaty-translatorskie/

25 maja
Wieczór autorski Bohdana Zadury
Prowadzenie: Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/05/23/wieczor-autorski-bohdana-zadury/

8 czerwca
Jewhen Małaniuk – ukraiński emigrant i poeta
Z Żanetą Nalewajk-Turecką rozmawiała Kateryna Biłyk.

https://poezja.wordpress.com/2017/06/07/jewhen-malaniuk-ukrainski-emigrant-i-poeta/

22 września
Joseph Conrad-Korzeniowski a Ukraina
Z Anną Szczepan-Wojnarską rozmawiał Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/09/24/joseph-conrad-i-ukraina/

5 października, godz. 18.00
Poeci polsko-ukraińskiego pogranicza (Bolesław Leśmian, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Łobodowski)
Z Żanetą Nalewajk-Turecką i Hałyną Dubyk rozmawiał Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/09/30/poeci-polsko-ukrainskiego-pogranicza/

26 października
Literackie przedstawienie Majdanu i wojny na Donbasie
Rozmowę z Vladimirem Sztokmanem, tłumaczem powieści „Lotnisko” Siergieja Łojki, i Anetą Kamińską, tłumaczką „Wierszy z wojny” Borysa Humeniuka, poprowadził Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/10/26/literackie-przedstawienie-majdanu-i-wojny-na-donbasie/

16 listopada
Promocja książki Pawła Smoleńskiego „Syrop z piołunu” z udziałem autora.
Prowadzenie spotkania: Zbigniew Rokita.

https://czarne.com.pl/wydarzenia/1747

30 listopada
Jerzy Giedroyc i Ukraina

Z Hałyną Dubyk, redaktorką publikacji „Giedroyc – Małaniuk. Korespondencja z lat 1948-1963” rozmawiał Eugeniusz Sobol.

https://poezja.wordpress.com/2017/11/23/jerzy-giedroyc-i-ukraina/

Reklamy