Emigracja jako wyzwanie. O twórczości Czesława Miłosza

Czym dla Czesława Miłosza była emigracja? I kiedy właściwie się zaczęła? W roku 1951, kiedy uciekł z PRL-u i pozostał na wygnaniu we Francji? I pisał, że była to decyzja samobójcza? Czy może już w latach trzydziestych, kiedy opuścił Wilno i zamieszkał w Warszawie? Jak zniósł życie w Ameryce, kraju – jak uważał – wielkiej samotności, który jednak doprowadził go do Nagrody Nobla? Co myślał o diasporach – polskiej, litewskiej, ukraińskiej? A czym jest emigracja dzisiaj dla tysięcy Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski?

Z Andrzejem Franaszkiem, autorem książki „Miłosz. Biografia”, rozmawiają Tadeusz Dąbrowski i Evgen Sobol. Spotkanie odbędzie się w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) 11 maja 2017 o 18.00.

Czytaj dalej

Reklamy

Josif Brodski i jego Muza

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” 2 (19) 2014 ukazał się esej Eugeniusza Sobola „Josif Brodski i jego Muza”. Wznowieniem tomu Josifa Brodskiego „82 wiersze i poematy” wydawnictwo Zeszytów Literackich rozpoczęło edycję dzieł wybranych rosyjskiego poety. Książkę przedmową opatrzył Czesław Miłosz, który poznał Brodskiego na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie między poetami zawiązały się przyjacielskie relacje. Tekst przedmowy powstał w 1988 roku, kiedy w Paryżu po raz pierwszy ukazał się zbiór poezji Brodskiego w przekładzie na język polski. I to właśnie polski noblista wyznaczył późniejszy kierunek recepcji twórczości Rosjanina w Polsce. Jednak sądzę, że niektóre z jego opinii wymagają dziś weryfi kacji i korekty.

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Czesław Miłosz i literatura rosyjska

W najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Artystycznego „Bliza” nr 2 (15) 2013 ukazał się szkic Eugeniusza Sobola „Czesław Miłosz i literatura rosyjska”, będący zarazem omówieniem I i II tomu zbioru esejów Miłosza „Rosja. Widzenia transoceaniczne” (Fundacja Zeszytów Literackich, 2011, 2012). „Styl odbioru rosyjskiej literatury został u Miłosza podporządkowany działalności antykomunistycznej, a Dostojewski posłużył katalizatorem jego przemian światopoglądowych. Spośród rosyjskich klasyków jego uwagę przyciągnął tylko Tołstoj, a współczesną literaturę rosyjską czytał o tyle, o ile dostrzegał w niej tendencje opozycyjne” – napisał autor.

W tym samym numerze Eugeniusz Sobol zadebiutował jako tłumacz. Przełożył z języka ukraińskiego tekst historyka ze Lwowa Jarosława Hrycaka „Faktualna i kontrfaktualna historia pewnej lwowskiej szkoły”.

Całość recenzji znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html