W poszukiwaniu „innej Rosji”

W kwietniowym numerze „Nowej Polszy” 4/2017 ukazał się szkic „W poszukiwaniu „innej Rosji”, w którym omawiam „Pisma wybrane” Dymitra FIłosofowa (t. 1, „Trudna Rosja” (1900-1916), t. 2, „Rosjanin w Polsce” (1920-1936). Wybór i opracowanie Piotr Mitzner, przekład Halyna Dubyk, Ewangelina Skalińska, Robert Szczęsny. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015) oraz towarzyszące tej publikacji książki Piotra Mitznera („Warszawski „Domek w Kołomnie”, Biblioteka „Więzi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014; „Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa”, Biblioteka „Więzi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015). „Czy Fiłosofow kochał Polskę? Tak, owszem, ponieważ ze zrozumienia polskiej tradycji walki o niepodległości wynikała jego koncepcja „trzeciej Rosji”, ani imperialnej, ani bolszewickiej. Opowiadał się za niezależną Ukrainą, co było sprzeczne z poglądami większości rosyjskich emigrantów” (fragment). Cały tekst dostępny jest pod tym >>linkiem<<

Reklamy

Jewhen Małaniuk – ukraiński emigrant i poeta

8 czerwca 2017 o godz. 18.00 w Ukraińskim Domu w Warszawie odbędzie się spotkanie „Jewhen Małaniuk – ukraiński emigrant i poeta”. Z Żanetą Nalewajk-Turecką rozmawia Kateryna Biłyk.

Jewhen Małaniuk był wybitnym poetą ukraińskim. W końcu listopada 1920 r. po klęsce Armii URL został internowany w obozie w Kaliszu. Po II wojnie światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł.

Józef Łobodowski poznał Jewhena Małaniuka w 1936 roku w redakcji ukazującego się w Warszawie „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”. Większość tekstów polskiego poety na temat poetyckiej spuścizny ukraińskiego poety emigranta powstała znacznie później już – po wojnie – i została opublikowana na łamach paryskiej „Kultury”. Łobodowski, wychodząc od wysokiej oceny dokonań literackich Jewhena Małaniuka, w dyskusji o ukraińskiej literaturze emigracyjnej i stosunkach polsko-ukraińskich podkreślał, że sprawa ukraińska jest dla Polaków kwestią serca, racji historycznej i sumienia”.

Czytaj dalej

Євген Маланюк – український емігрант і поет

8 червня 2017 о 18.00 в Українcькому домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) в межах польсько-українського проекту “Інтеграція через літературу” відбудеться зустріч присвячена постаті Євгена Маланюка – українського поета-емігранта. З Жанетою Налевайк-Турецькою розмовлятиме Катерина Білик.

Євген Маланюк це видатний український поет. Після поразки Армії УНР був інтернований у таборі в Калишу. Після ІІ світової війни переїхав до США, де помер.

Юзеф Лободовський познайомився з Євгеном Маланюком у 1936 році в редакції “Польсько-українського бюлетеня”, що виходив у Варшаві. Більшість текстів про поетичну спадщину українського поета емігранта він написав значно пізніше – після війни – їх опубліковано на сторінках паризької “Культури”. Лободовський, високо цінив літературні осягнення Маланюка, а в дискусіях про українську еміграційну літературу та польсько-українські відносини підкреслював, що українське питання для поляків повинно бути справою серця, історичної правди та совісті”.

Czytaj dalej

Авторський вечір Богдана Задури

 

25 травня 2017 о 18.00 в Українському Домі в Варшаві (вул. Заменгофа 1) відбудеться авторський вечір Богдана Задури.

В української поезії багато несплачених боргів перед Богданом Задурою. Так написав Андрій Бондар у передмові до антології “Вірші завжди є вільними”, яку опубліковано одразу після Помаранчевої революції. Дружній підтримці, яку польське суспільство надало протестувальникам на Майдані, передувала популяризація української літератури в Польщі, а у цьому процесі роль Богдана Задури є фундаментальною. Про наявність української теми в творчості та перекладацький вибір порозмовляє з поетом Євген Соболь.

Czytaj dalej

Wieczór autorski Jacka Dehnela

26 kwietnia 2017 w Domu Ukraińskim w Warszawie (ul. Zamenhofa 1) odbędzie się wieczór autorski Jacka Dehnela. Prowadzenie: Justyna Sobolewska.

Jacek Dehnel to autor szczególnie ceniony i lubiany w Ukrainie. Jego powieści „Lala” i „Saturn” już zostały przełożone na język ukraiński, a w najbliższym czasie w Kijowie i Charkowie odbędą się promocje „Matki Makryny”, przełożoną przez Andrija Bondara. Ukraińska tematyka i wątki wschodnie przewijają się przez całą twórczość Dehnela. O wrażeniach pisarza z podróży do Kijowa oraz o fenomenie recepcji jego pisarstwa w Ukrainie porozmawia z autorem Justyna Sobolewska.

Jacek Dehnel (ur. 1980) – w 2007 został laureatem Paszportu Polityki w kategorii literatura. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Angelus – w 2007 za „Lalę”, w 2012 za „Saturna”. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike – w 2009 za „Balzakiana”, w 2010 za „Ekran kontrolny” (finał nagrody), w 2012 za „Saturna”, a w 2015 za „Matkę Makrynę” (finał nagrody). W 2014 nominowany do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej za „Języki obce”. Odznaczony brązowym „Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest członkiem Rady Programowej Galerii Zachęta, felietonistą portalu Wirtualna Polska i tygodnika „Polityka”.

Czytaj dalej

Топографія літературної Варшави

Фонд “Наш Вибір” запрошує на зустріч “Топографія літературної Варшави” (Болеслав Лесьмян, Мірон Бялошевський, Марек Гласко, Кшиштоф Каміль Бачинський), яка відбудеться в Українському Домі у Варшаві (вул. Заменгофа 1) 20 квітня о 18.00.

Варшава це не тільки столиця Польщі, але також столиця польської літератури. Під час зустрічі огранізатори обіцяють зустріч із такими польськими авторами як Болеслав Лесьмян, Мірон Бялошевський, Марек Гласко, Кшиштоф Каміл Бачинський: покажуть місця пов’язані з цими авторами – існуючі, а також ті, що були знищенні війною та іншими історичними подіями. Під час зустрічі відбудеться показ слайдів. Про найвідомішого варшав’янина, тобто Мирона Бялошевського, розповість Анета Камінська. У свою чергу Дорота Рист представить трьох інших авторів пов’язаних з Варшавою. Три покоління, три біографії, три відображення міста в творчості.

Czytaj dalej

Integracja poprzez literaturę. Polsko-ukraiński projekt

 

Fundacja „Nasz wybór” zaprasza na spotkania w ramach polsko-ukraińskiego projektu „Integracja poprzez literaturę”.

Celem projektu „Integracja poprzez literaturę” jest zwiększenie roli literatury w procesie porozumienia polsko-ukraińskiego. Jego nowatorstwo polega na czynnym doskonaleniu zdolności literackich uczestników poprzez udział w warsztatach translatorskich i zajęciach creative-writing, oraz slamie. Dzięki temu migranci z Ukrainy potrafią lepiej zrozumieć Polskę, jej kulturę oraz odnaleźć własne miejsce w kraju. Polacy będą się dowiadywali o ukraińskiej literaturze, co spowoduje większe zainteresowanie życiem ich sąsiadów z Ukrainy. Projekt przyczyni się do wzmocnienia wizerunku Warszawy jako miasta otwartego oraz wielokulturowego. Organizatorzy chcą zachęcić migrantów z Ukrainy do większego uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy, włączając ich w przestrzeń dialogu społecznego. Pragną doprowadzić do powstania polsko-ukraińskiego środowiska literackiego skupionego wokół Ukraińskiego Domu w Warszawie.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja polsko-ukraińskiej antologii zawierającej utwory jego uczestników.

Czytaj dalej

Pierwszy Warszawski Polsko-Ukraiński Slam

7 kwietnia, godz. 19.30

Slam jest konkursem poetyckim, w którym każdy może się zmierzyć z każdym. Decyzję, który wiersz jest lepszy podejmuje publiczność, głosując przy pomocy dwóch kartek w różnych kolorach.

Weź pięć własnych, nienagradzanych i niepublikowanych wierszy i stań w szranki. Zagraj w tym wyjątkowym polsko-ukraińskim meczu poetyckim. Pula nagród wynosi 1000 zł. Prowadzenie: Wojciech Boros. Zapisy na slam od godziny 18.30 w Ukraińskim Domu w Warszawie (ul. Zamenhofa 1). Autor ma nie więcej niż 5 minut na przeczytanie własnego utworu. Ukraińscy poeci mogą przeczytać również przekład własnego wiersza na język polski. Nagrodzone i wyróżnione wiersze opublikujemy w dwujęzycznej polsko-ukraińskiej antologii.

Wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/1863361617221240/

Piotr Mitzner, Warszawski Domek w Kołomnie

W najnowszym numerze „Blizy” 4 (21) 2014 została opublikowana moja recenzja „W poszukiwaniu innej Rosji”, w której omawiam książkę Piotra Mitznera „Warszawski „Domek w Kołomnie” (Biblioteka „Więzi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014): „Dokonując inwazji na Ukrainę, Rosja ujawniła swoją imperialną twarz, co z kolei postawiło pod znakiem zapytania znaczną część programów współpracy z tym krajem. To państwo zaczyna być traktowane w polityce międzynarodowej z ostracyzmem i nieufnością jako całkowicie nieprzewidywalny partner, a w mediach odżywają stereotypy z czasów zimnej wojny. Czy rzeczywiście powinniśmy zrezygnować lub przynajmniej częściowo ograniczyć dialog z Rosjanami? Odpowiedź na to pytanie można postarać się odnaleźć, odwołując się do wzorców historycznych, i myślę, że polsko-rosyjski klub dyskusyjny, istniejący w Warszawie w latach 1934-1936, którego działalność opisał Piotr Mitzner w książce „Warszawski „Domek w Kołomnie”, byłby dziś dla nas cennym przykładem” (fragment recenzji).

Cały tekst dostępny jest w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html

Ludwika Wujec, Michał Sutowski, Związki przyjacielskie

W czerwcowym numerze „Nowych Książek” 6/2014 ukazała się recenzja Eugeniusza Sobola „Subiektywnie o Solidarności i nie tylko” o książce Ludwiki Wujec i Michała Sutowskiego „Związki przyjacielskie” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014): „Na książki typu wywiad rzeka wciąż istnieje popyt. Ludwika Wujec prezentuje się w tej rozmowie jako osoba o ugruntowanej samoświadomości, a zarazem pełna empatii. Swobodna forma rozmowy, wolnej od akademizmu i zawiłej terminologii uatrakcyjniają lekturę i lepiej pomagają zapamiętać wiele faktów niż sążniste wykłady. Jednak zabrakło mi w tej książce osadzenia ruchu Solidarności w szerszym kontekście przemian w całej Europie Środkowo-Wschodniej” (fragment recenzji).

Cały tekst w języku polskim znajduje się w książce „Mozaika Europy Wschodniej”

http://marszalek.com.pl/sklep/pl/historia/3273-mozaika-europy-wschodniej-wybor-esejow-i-recenzji.html